Meer huurders in het aardbevingsgebied gecompenseerd

Den Haag – De voorwaarden waaraan huurders moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de ‘tegemoetkoming huurders aardbevingsgebied’ is verruimd. Eerder was de regeling alleen bedoeld voor huurders die tijdens de versterking van hun huurhuis in een tijdelijke woning moesten wonen en zelf betaalden voor nutsvoorzieningen en internet. Nu kunnen ook andere groepen huurders een aanvraag indienen. Dat kan vanaf 1 maart 2021.

Het gaat dan om huurders die voor 1 november 2020 in een tijdelijke woning woonden en niet betaalden voor nutsvoorzieningen en internet, huurders die zelf vervangende woonruimte zochten, huurders die verhuisden naar een aardbevingsbestendig huis en huurders waarvan het huurhuis wel moest worden versterkt maar die niet in een tijdelijke woning hebben gewoond.

Niet uit te leggen verschillen
In juni 2020 constateerden de woningcorporaties uit het aardbevingsgebied (KR8-corporaties), Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het ministerie van BZK dat er niet uit te leggen verschillen bestaan in de vergoedingen voor huurders en particuliere eigenaren in de versterkingsopgave die vanuit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk is.

Om de verschillen gelijk te trekken kwam de regeling tegemoetkoming huurders aardbevingsgebied. De oorspronkelijke regeling ging op 1 november 2020 in. Tijdens het uitvoeren van de regeling bleek dat meer huurders van woningcorporaties in aanmerking zouden moeten komen voor een vergoeding. De beleidsregel is daarop aangepast.

Voor wie geldt de nieuwe regeling?
De regeling ‘tegemoetkoming huurders aardbevingsgebied’ is voor huurders:

  • Die tussen 1 oktober 2015 en 1 november 2020 in een tijdelijke woning van een woningcorporatie woonden omdat hun huurhuis werd versterkt;
  • die hun tijdelijke woning van de woningcorporatie voor 1 november 2020 betrokken en daar na 1 november 2020 nog woonden of nu nog wonen;
  • die in hun huurwoning konden blijven wonen tijdens de versterking tussen 1 oktober 2015 en 1 november 2020;
  • die van hun oude huurwoning naar een nieuw huis verhuisden tussen 1 oktober 2015 en 1 november 2020;
  • die tijdens de versterking tussen 1 oktober 2015 en 1 november 2020 zelf voor andere woonruimte zorgden.

Aanvraag indienen
NCG voert de vandaag gepubliceerde regeling uit. Vanaf 1 maart 2021 kunnen huurders een aanvraag indienen bij NCG. Zij kunnen dat doen tot en met 1 april 2022.

Overige vergoedingen voor huurders
Voor huurders die na 1 november 2020 gebruik maakten van een tijdelijke woning via de woningcorporatie of er nu of in de toekomst nog gebruik van maken zijn ook afspraken gemaakt om de verschillen tussen huurders en particuliere eigenaren gelijk te trekken. Op de websites van de KR8-woningcorporaties staat de uitwerking van dit akkoord.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de regeling op de pagina Vergoeding huurders woningcorporaties. Hier leest u de voorwaarden en hoe u een aanvraag kan indienen.

Back to top button