Het Groninger Landschap start met het opschonen van terrein Rusthoven in Wirdum

Wirdum – In de week van 17 augustus start Het Groninger Landschap met het opschonen van het terrein van steenfabriek Rusthoven in Wirdum. Planten en bomen worden gesnoeid om zo een goede inschatting te kunnen maken van de kosten van de geplande saneringswerkzaamheden. Het opschonen van het terrein wordt gedaan met begeleiding van ecologisch adviesbureau Ecosensys om eventueel aanwezige broedvogels niet te verstoren. Een groot aantal bosschages en bomen blijft gehandhaafd voor de aanwezige vleermuizen in het gebied.

Het Groninger Landschap is in 2019 eigenaar geworden van steenfabriek Rusthoven en heeft een ontwikkelingsplan voor het terrein en de fabriek gemaakt. Rusthoven is de enige nog overgebleven steenfabriek met ringoven in de provincie Groningen. Samen met de nabijgelegen borg Rusthoven en landgoed Ekenstein vormt de steenfabriek een prachtig stukje cultuurhistorisch erfgoed in Groningen. Het Groninger Landschap wil dit graag voor de toekomst bewaren en heeft dankzij een particuliere gift de steenfabriek kunnen aankopen. Het plan bestaat, naast een grondige sanering en opruiming van het terrein, uit het conserveren van de ringoven, het beschermen van de aanwezige vleermuizen en het op een verantwoorde manier openstellen van het terrein.

Back to top button