fbpx
21.4 C
Delfzijl
dinsdag 22 september 2020
Home Algemeen Gemeente Delfzijl neemt aanvullende parkeermaatregelen in verband met komst Gezondheidscentrum

Gemeente Delfzijl neemt aanvullende parkeermaatregelen in verband met komst Gezondheidscentrum

Delfzijl – Het college heeft besloten aanvullende parkeermaatregelen te treffen in verband met de verwachte toename van verkeer door de komst van het Gezondheidscentrum aan het Plein Molenberg in Delfzijl. Zo is het gehele Commandementsplein aangewezen als parkeerschijfzone en wordt op het Plein Molenberg de parkeerschijfzone met vijftien parkeerplaatsen uitgebreid.

Daarnaast is besloten het eenrichtingsverkeer in de Kerkstraat op te heffen en het verkeer vanaf de Damsterkade te ontsluiten op de Oude Schans. Wethouder IJzebrand Rijzebol: ‘Met de aanvullende parkeermaatregelen wil het college een goede combinatie tussen kort en lang parkeren in het centrum realiseren en voldoende parkeergelegenheid creëren.’

Gehele Commandementsplein als parkeerschijfzone
Op het Commandementsplein geldt momenteel een gedeeltelijke parkeerschijfzone. In afstemming met de klankbordgroep, die uit bewoners en ondernemers uit het Delfzijl centrum bestaat, is besloten het gehele Commandementsplein als parkeerschijfzone aan te wijzen. De parkeerschijfzone is van kracht op maandag tot en met vrijdag en kent een maximale parkeerduur van twee uren.

Ontheffingsmogelijkheid voor bewoners Commandementsplein
Samen met de klankbordgroep is ook besloten dat bewoners die direct aan het Commandementsplein wonen de mogelijkheid krijgen een ontheffing aan te vragen. De bewoners zijn hierover inmiddels per brief geïnformeerd.

Adequate uitwisseling Damsterkade en Plein Molenberg
Volgens collegebesluit van 9 november 2017 komen er medio 2018 dertig parkeerplaatsen op de Damsterkade. Om een adequate uitwisseling tussen de Damsterkade en het Plein Molenberg te realiseren, wordt het eenrichtingsverkeer op de Kerkstraat opgeheven.

Verkeersveilige aansluiting op de Oude Schans
Het verkeer vanaf de Damsterkade wordt ontsloten op de Oude Schans. In het kader van verkeersveiligheid, de uitwisseling tussen fietsers en auto’s en de breedte van de Waterpoort is besloten ter plaatse een voorrangsregeling in te stellen. Door deze maatregel zijn de dertig extra parkeerplaatsen op de Damsterkade goed bereikbaar.

De gemeente streeft ernaar om, met inachtneming van alle procedures, de aanvullende maatregelen per medio mei 2018 te hebben gerealiseerd.