Gemeente Delfzijl gaat de strijd aan met jongeren die overlast veroorzaken

Delfzijl – Het college van de gemeente Delfzijl heeft het besluit genomen integraal jeugdgroepen en groepsgedrag aan te pakken. Daarvoor is nu ook besloten extra menskracht aan te trekken. ‘Wij willen met onze preventieve aanpak ervoor zorgen dat jongeren zich in veiligheid in onze gemeente kunnen ontwikkelen’, zegt wethouder Hans Ronde. ‘Jongeren groeien samen naar volwassenheid. Onze aanpak is erop gericht met ouders, jongeren en hun omgeving ondersteuning te bieden in hun ontwikkeling naar volwassenheid.’

Gemeenten hebben een brede wettelijke verantwoordelijkheid, waarvan zorg en aandacht voor jeugd-groepen een onderdeel is. De gemeente coördineert deze zorg en ondersteuning; Delfzijl trekt daarvoor ook extra menskracht aan. De wethouder legt uit: ‘Door vroegtijdig betrokken te zijn bij de ontwikkeling van jongeren, kunnen wij die hulp en ondersteuning geven die nodig zijn om jongeren een gezonde en veilige omgeving te bieden om in op te groeien. Voor jongeren kan daardoor toekomstperspectief ontstaan, waarmee we problematiek die over generaties kan bestaan, doorbreken. Ik wil niet van jeugdbendes spreken. Ik zie jongeren samen opgroeien en optrekken die soms begeleiding nodig hebben, individueel of in groepsverband. Daarvoor zijn wij er, gemeente en jeugdprofessionals. Om samen met de ouders en de omgeving naar oplossingen te zoeken. Dat is ook ons werk. Daarop mogen onze inwoners rekenen.’

Hulp samenbrengen en coördineren
Sinds 2015 heeft ook de gemeente Delfzijl de jeugdhulp overgeheveld gekregen van het Rijk. ‘We werken intensief samen met de jongere, zijn ouders, hun omgeving en ieder die daar omheen staat. Het Sociaal Plein Delfzijl is daarin nu de spil,’ geeft Hans Ronde aan. ‘We zien dat die samenwerking effect heeft omdat we beter weten wat er echt met de jongere aan de hand is. Wat we ook zien is dat er continuïteit nodig is en vertrouwde gezichten op wie de jongere en zijn familie kunnen terugvallen. We werken met gezinscoaches die er zijn voor de jongere, zijn ouders en ook de mensen om hen heen, zoals de voetbaltrainer of mentor van school.’ Voorheen werd in het signaleringsoverleg van het Veiligheidshuis vooral gekeken naar individuele jongeren die zorgen baarden. In de nieuwe aanpak vindt meer wisselwerking plaats tussen aandacht voor de jongere en de betrokkenen om hem heen.

CBS-cijfers jeugdhulp
Uit de onlangs gepubliceerde cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) blijkt dat 11% van de Nederlandse jongeren tot 18 jaar in 2017 een vorm van jeugdhulp kreeg. Voor de gemeente Delfzijl geldt daarvoor een percentage van 14%. Wethouder Ronde hierover: ‘Wij kennen deze cijfers ook, maar een eenduidige verklaring ervoor is er nog niet. Een deel van onze inwoners heeft zorgen, over gezondheid, werk en inkomen, soms generaties lang. De zorgen van de ouders werken ook door op hun kinderen. Het is een historisch beeld waarvan we met onderzoek en analyse de achtergronden en onderlinge samenhang proberen te achterhalen. Zodra daarover meer duidelijk is, ondernemen we zeker actie. Met onze aanpak werken wij gecoördineerd en doelgericht samen naar een aanpak op maat voor onze inwoners.’Back to top button