Geen vuurwerk? Dan maar toeterend het nieuwe jaar in #toetermee

Nederland – Het was stil dit jaar. Stil op straat, stil in de stadions, stil op het werk en stil op de weg. En het lijkt er op dat we het jaar ook stil gaan ‘uitzwaaien’, thuis en zonder vuurwerk. Tot groot verdriet van velen. Maar we willen dit jaar niet stil achter ons laten en afsluiten. Ben je betoeterd! Daarom heeft auto.nl iets bedacht: op 31 december om 24.00 uur ’s nachts luiden we toeterend het jaar uit, zonder geknal met vuurwerk maar met een gezamenlijk gebaar. We hebben tenslotte iets te vieren. We vieren dat 2020 eindelijk is afgelopen en we stappen vol vertrouwen 2021 in. 

In veel culturen is het gebruikelijk om te grijpen naar de toeter als er iets gevierd moet worden. Denk maar aan het winnen van een EK of WK voetbal. Dit jaar hebben we al massaal op ons balkon gestaan om te klappen voor de zorg, hingen we T-shirts met een hart voor het raam, steunden we zorgpersoneel en horecaondernemers en werd in onder meer Italië massaal het volkslied gezongen tijdens de eerste lockdown. Al deze mooie initiatieven zorgden voor een enorm saamhorigheidsgevoel. Reden genoeg om dat gevoel op de drempel van het oude jaar nog één keer op te roepen. 

Stilstaande auto 
In artikel 28 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 staat dat bestuurders van auto’s en motorvoertuigen slechts geluidssignalen en knippersignalen mogen geven ter afwending van dreigend gevaar. Dit jaar bestaat een zeer reëel gevaar van een stil en eenzaam oud en nieuw. 

Daarom is het initiatief ‘Toeter mee’ bedacht. De gedachte achter dit initiatief is simpel, namelijk dat alle Nederlanders nog één keer hun saamhorigheidsgevoel laten spreken en niet muisstil het oude jaar verlaten. Zij worden opgeroepen om op oudejaarsdag om exact 24.00 uur het jaar feestelijk uit te toeteren door een aantal keer op de toeter te drukken van hun stilstaande auto voor de deur. Laat dit de toeter zijn die we nooit meer vergeten. 

Bekijk deze video oproep over het jaar uittoeteren en doe mee. #toetermee

Wat weet je over toeteren? 

  • Er staan 7,6 miljoen auto’s op naam van een particulier en elke auto heeft verplicht een toeter.
  • Elke toeter heeft 1 toon, melodieën zijn niet toegestaan dus iedereen is gelijk.
  • Je toetert wat af in je leven. Wist je dat de gemiddelde chauffeur 15.250 keer toetert in zijn leven?
Back to top button