Gedeputeerde Rijzebol geeft startsein voor bouw slibverwerkingsinstallatie van EEW in Farmsum

Farmsum – Met het in werking zetten van de heimachine op de bouwplaats startte gedeputeerde Economische Zaken en Financiën, de heer IJzebrand Rijzebol van de provincie Groningen, de bouw van de nieuwe installatie op het terrein van EEW in Farmsum. De ingebruikname van deze monoverwerkingsinstallatie voor zuiveringsslib staat gepland voor 2024 en betekent een op terugwinning van energie en fosfaat gerichte verwerking van jaarlijks maximaal 185.000 ton zuiveringsslib. De installatie heeft een thermisch vermogen van 18 megawatt. EEW start vanaf 2026 met de terugwinning van fosfaat uit de as die na de verwerking overblijft.

„Ik ben er trots op dat wij in Nederland de eerste installatie van de EEW-groep voor de thermische verwerking van gemeentelijk zuiveringsslib in het buitenland gaan bouwen. Uitgerust met de best beschikbare technieken, en volgens de laatste Europese standaarden, levert dit een echte bijdrage aan de bescherming van het klimaat, het milieu en natuurlijke hulpbronnen“, zegt Bernard M. Kemper, voorzitter Raad van Bestuur (CEO) van EEW. „Met onze installaties voorkomen wij de schadelijke gevolgen van bemesting door zuiveringsslib, recyclen wij levensnoodzakelijk fosfaat en vervangen wij fossiel aardgas door milieuverantwoorde energie uit afvalstromen. Zo verenigen zich duurzaamheid en kringloopeconomie verenigen zich in een ecologisch en economisch toekomstgericht project“, aldus CEO Bernard Kemper.

Duurzaam verwerken
Nederland is sinds 1995 afgestapt van zuiveringsslib als bemesting in de landbouw. Zuiveringsslib is sindsdien in elektriciteitscentrales mee verbrand of geëxporteerd, bijvoorbeeld als messtof voor de akkerbouw in Duitsland. Met een verscherping van de meststoffenwet stopte ook Duitsland sinds 2018 met het bemesten met zuiveringsslib. Tevens stopt Nederland de aardgaswinning. Daarmee stapt men ook af van slibdroging met aardgas als brandstof. Tegen deze achtergrond zoeken waterschappen naar alternatieven. EEW Delfzijl heeft samen met partner GMB al vroegtijdig verwerkingsovereenkomsten gesloten met drie noordelijke waterschappen. Daarbij zijn vooral duurzaamheidsaspecten doorslaggevend geweest, zoals behoud van natuurlijke hulpbronnen, energie-efficiëntie en beperkte transportafstanden.

Ambitie
„Vooral als het gaat om het behoud van natuurlijke hulpbronnen is deze installatie belangrijk“, zegt Wilfred de Jager, Technisch Directeur van EEW Energy from Waste Delfzijl. „Wij vermijden met het thermisch verwerken niet alleen het gebruik van aardgas voor het drogen van zuiveringsslib, maar produceren ook extra processtoom voor het Industriepark Oosterhorn. Zo besparen wij jaarlijks circa 3,5 miljoen kubieke meter aardgas. Samen met de terugwinning van fosfaat uit de verbrandingsas voor verwerking tot een geschikte meststof, helpt deze nieuwe installatie mee aan de overgang naar een duurzamere samenleving.”

“Wij zijn ervan overtuigd dat wij hier in Farmsum met de juiste zaken bezig zijn”, aldus de Jager. “Daarnaast hebben we plannen voor de afvang van CO2 uit onze rookgassen, de bouw van een scheidingsinstallatie voor het terugwinnen van grondstoffen uit afvastromen voor hergebruik en het optimaliseren van onze processen. Wij hebben als hightech-verwerker de ambitie om CO2-negatief te worden. Met de bouw van deze installatie zetten wij weer een nieuwe stap in die richting.”

EEW Delfzijl is een onderdeel van de EEW Energy from Waste-groep, een in Europa toonaangevende onderneming bij de thermische verwerking van restafval en zuiveringsslib. Voor het duurzame energetische gebruik van deze hulpbronnen ontwikkelt, bouwt en exploiteert EEW verwerkingsinstallaties op het hoogste technologische niveau en is zo een noodzakelijk onderdeel van een gesloten en duurzame circulaire economie. In de tegenwoordig 17 installaties van de EEW-groep in Duitsland, Nederland en Luxemburg werken 1.250 medewerksters en medewerkers mee aan het milieuverantwoord verwerken van jaarlijks circa 5 miljoen ton afval. EEW zet de in de afvalstoffen aanwezige energie om en levert deze als processtoom aan industriële bedrijven, voor stadsverwarming van woongebieden en als milieuverantwoorde elektriciteit. Door deze energetische verwerking van deze  restafvalstromen worden natuurlijke hulpbronnen ontzien, worden waardevolle grondstoffen teruggewonnen en wordt de emissie van CO2-verminderd.

Back to top button