Duikteam brandweer Delfzijl dreigt te worden opgeheven

Delfzijl – De Veiligheidsregio Groningen discussieert de komende week over het opheffen van het duikteam van de Brandweer Delfzijl. Het door vrijwilligers bemande duikteam kon afgelopen zomer door onvoldoende personeel de beschikbaarheid niet garanderen. Daarbij bleek ook dat de ploeg niet voldoet aan de eisen die worden gesteld aan geoefendheid. De directie van de veiligheidsregio zag hierdoor aanleiding om het duikteam tijdelijk buiten bedrijf te zetten. Door een nieuwe visie op de waterongevallenbeheersing overweegt de Veiligheidsregio de buiten bedrijf stelling een definitief karakter te geven.

Op dit moment moet, door wettelijke vereisten, het duikteam opnieuw gecertificeerd worden. De veiligheidsregio acht de kans echter aanzienlijk dat voor een aantal duikleiders hercertificering niet gaat lukken.

Al eerder ter discussie
Het duikteam van Delfzijl stond in 2011 al ter discussie binnen de organisatie van de Brandweer Groningen. Uit hun onderzoek kwam toen al naar voren dat de waterongevallenbeheersing anders kon worden georganiseerd. Uiteindelijk zag men af het bezuinigen op het duikteam Delfzijl. De Veiligheidsregio zegt nu dat het voorstel niet specifiek meer voortkomt uit financiële overwegingen.

Oppervlaktereddingsteams
De Veiligheidsregio Groningen komt in haar visie met het voorstel om op de brandweerposten Delfzijl, Zoutkamp en Finsterwolde een oppervlaktereddingsteam op te richten ter vervanging van het duikteam. Deze oppervlaktereddingsteams kunnen een eerste redding verrichten wanneer bijvoorbeeld een auto te water is geraakt of wanneer iemand op het ijs in de problemen komt. Deze teams mogen tot 1,5 meter diep en 200 meter vanaf de walkant in actie komen.

Dit laat ook gelijk de beperking van een dergelijk team zien; wanneer een slachtoffer onder water verdwijnt dieper dan 1,5 meter staat een oppervlaktereddingsteam te wachten op een duikteam. Het duikteam van de beroepsbrandweer Groningen zal in de visie operationeel blijven. Daarnaast is er al een overeenkomst met de Veiligheidsregio Drenthe dat het duikteam van Brandweer Emmen het zuidelijke deel van het verzorgingsgebied op zich neemt.

Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio lijkt volgende week in te gaan instemmen met de variant waarin het duikteam van Delfzijl opgeheven wordt.

Motie Seniorenpartij Delfzijl
De Seniorenpartij Delfzijl heeft een motie ingediend bij de gemeenteraad tegen de opheffing van het duikteam. Zij stellen dat bij langere aanrijtijden de kans op overleving van slachtoffers aanzienlijk kleiner wordt. Daarnaast heeft volgens de partij een havenplaats als Delfzijl belang bij een duikteam in de nabijheid.

 

Back to top button