8.6 C
Delfzijl
14 mei 2021 09:57

Delfzijl helpt ouderen door middel van een lening langer thuis te wonen

Delfzijl – Het college van B&W van de gemeente Delfzijl stelt de raad voor de zogenaamd bijverlening te verstrekken. De Seniorenpartij heeft daarom in een motie in de raadsvergadering van 8 december 2015 gevraagd. Deze motie is unaniem door de gemeenteraad gesteund. Met de uitwerking van de blijverslening komt het college tegemoet aan deze motie. Wethouder IJ. Rijzebol: ‘Door de blijverslening wordt het mogelijk voor mensen om tegen een zeer aantrekkelijk rentetarief te investeren in de eigen woning en daarmee hun woning toekomstbestendig te maken. En dat is hard nodig want de Rijksoverheid en wij als gemeente verwachten van inwoners meer zelfstandigheid bij het oplossen van de uitdagingen waar ze voor komen te staan. Het college heeft de raad beloofd de mogelijkheden hierin te onderzoeken. Met het voorstel van de blijverslening komen we meteen met een oplossing.’ In de gemeente Delfzijl worden op korte termijn verpleeg- en verzorgingshuizen gesloten (in Bierum en Wagenborgen). Oudere inwoners kunnen als gevolg daarvan niet langer verhuizen naar een verzorgingshuis. Ze willen ook graag in hun eigen huis en vertrouwde omgeving blijven wonen, maar die woning is vaak niet toekomstbestendig. Met de blijverslening kunnen zij de noodzakelijke aanpassingen doorvoeren zodat thuis blijven wonen beter mogelijk is.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Het financieren van verbouwingen blijkt in de praktijk erg moeilijk als je ouder wordt. Met de blijverslening biedt Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) gemeenten een aantrekkelijk financieel instrument om eigenaren/bewoners te faciliteren bij het levensloopbestendig maken van hun woning. Het is zeer waarschijnlijk dat een deel van de doelgroep die aanspraak wil maken op de blijverslening niet goed bij de bank terecht kan voor een lening. Een en ander is verbonden met de verdiencapaciteit van de persoon in kwestie (hoe lang heeft iemand nog inkomen en hoe hoog is dat inkomen), met de waarde van het onderpand (huis) maar ook met de leeftijd van de aanvrager. De toetsing door het SVn – die de regeling namens de gemeente uitvoert- zal met name op leeftijd minder streng zijn.

Verbetering woningvoorraad

De door individuele huiseigenaren gedane aanpassingen aan hun huis maakt dat de woningvoorraad van Delfzijl beter aansluit op de vraag. Het aantal woningen dat levensloopbestendig is gemaakt en daarmee passend voor een bredere doelgroep neemt toe ten opzichte van de totale voorraad.

Uitbreiding op Wmo

Vanuit de WMO bestaat al de mogelijkheid om geld te lenen voor een woningaanpassing. De lening wordt afbetaald doordat de eigen bijdrage van de betreffende persoon navenant wordt verhoogd. De blijverslening vergroot de mogelijkheden van de inwoners van Delfzijl om hun woning tijdig toekomstbestendig te maken. De blijverslening doorkruist daarmee de doelstellingen van de WMO niet maar breidt de mogelijkheden om de woning tijdig aan te passen uit. De blijverslening kan namelijk worden aangevraagd zonder dat daar een urgente vraag aan ten grondslag ligt, zoals dat bij de WMO wel het geval is. Daarmee kunnen mensen anticiperen op een urgente situatie en daarmee vroegtijdig in hun huis investeren, zonder eventueel noodgedwongen op zoek te moeten naar passende huisvesting. Door de mogelijkheid om tegen een gunstig tarief van een betrouwbare partij (gemeente Delfzijl) geld te lenen, kunnen ouderen hun woning zorggeschikt maken. Ouderen zullen meer en meer zorg aan huis ontvangen, en in voorkomende gevallen worden eisen gesteld aan de woning door zorgverleners.

Volg ons op

11,150FansLike
1,424VolgersVolg
5,288VolgersVolg
1,432AbonneesAbonneer
Mode 2021Mode 2021
KlussenKlussen
TuinTuin
AutoAuto
Design en lifestyleDesign en lifestyle
DierDier
WonenWonen

Populaire berichten