Control Seal moet vrijwilligers Brons Motoren Museum toegang verlenen

AppingedamDe rechtbank heeft vandaag opnieuw uitspraak gedaan in het conflict tussen Control Seal en de stichting Appingedammer Brons Motoren Museum. De rechter heeft Control Seal op alle punten in het ongelijk gesteld en veroordeeld om onder de straffe van een dwangsom vrijwilligers weer toegang te geven tot het museumterrein. Bij het niet nakomen en of hinderen volgt een boete van 25.000 euro te betalen aan de Brons stichting met een maximum tot 1.000.000 euro.

Tevens moet Control Seal het pand van het Brons Motoren Museum binnen 24 uur wind en waterdicht opleveren. De bouw en onderhoudsactiviteiten dienen direct gestaakt te worden, of zonder overlast of in overleg door te gaan van elke bedrijfsvoering.

Back to top button