Landelijk nieuws

 • Kamerleden Carla Dik-Faber en Stieneke van der Graaf richten zich op leefbaarheid Groningse platteland

  Woldendorp – Tweede Kamerleden Carla Dik-Faber en Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) brengen op maandag 2 maart een bezoek aan Groningen. Bij hun diverse bezoeken staan ‘kringlooplandbouw’ en ‘leefbaarheid’ centraal. De Kamerleden horen graag wat zij in Den Haag kunnen doen om te zorgen voor een vitaal dorpsleven in…

  Lees meer »
 • Rookmelders straks ook verplicht in alle huizen

  Den Haag – Voor nieuwbouw geldt dat op iedere verdieping waar gewoond wordt een rookmelder moet hangen. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Raymond Knops wil dat deze verplichting ook gaat gelden voor bestaande bouw. Het voorstel om dit vast te leggen in bouwregelgeving is inmiddels in internetconsultatie…

  Lees meer »
 • Ministerraad stemt in met Wetsvoorstel Versterking Groningen

  Den Haag – De ministerraad heeft ermee ingestemd het Wetsvoorstel Versterking Groningen om advies aan de Raad van State te zenden. Doel van dit wetsvoorstel is het zo snel mogelijk versterken van gebouwen in de provincie Groningen, zodat deze aan de veiligheidsnorm voldoen. Het wetsvoorstel versterkt de positie van…

  Lees meer »
 • Eén vast aanmeldmoment voor leerlingen die naar de middelbare school gaan

  Den Haag – Leerlingen uit groep 8 moeten zich vanaf schooljaar 2022-2023 gelijktijdig op 1 april gaan aanmelden op de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. Ook verandert de eindtoets in…

  Lees meer »
 • Smartengeld voor Groninger die immateriële schade heeft geleden door de aardbevingen

  Den Haag – Elke Groninger die immateriële schade heeft geleden door de aardbevingen als gevolg van de gaswinning kan een aanvraag indienen voor smartengeld. Een commissie van juridische experts heeft een advies opgesteld over een geschikte vergoedingensystematiek op verzoek van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Dit advies…

  Lees meer »
 • Van Ark: Extra impuls om mensen met een beperking aan werk te helpen

  Den Haag – De helft van de mensen met een beperking heeft werk. De andere helft niet. De meesten van hen willen wel graag werken. Logisch want werk is meer dan alleen geld verdienen. Het betekent ook vooral nieuwe dingen leren, mensen ontmoeten en met verhalen thuis komen. De staatssecretaris…

  Lees meer »
 • Ophokplicht in heel Nederland voor commerciële gehouden vogels

  Den Haag – Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt per 12 februari 2020 om 00:00 uur voor heel Nederland een ophokplicht in voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. De maatregel wordt genomen naar aanleiding van een recente besmetting bij een hobbylocatie in Bretzfeld, Duitsland. Omdat de…

  Lees meer »
 • Minister Bruno Bruins: €75 miljoen voor ziekenhuizen om medische gegevens digitaal aan patiënt beschikbaar te stellen

  Den Haag – Online in een persoonlijke gezondheidsomgeving je eigen medische gegevens inzien en delen met wie je wilt, of ze koppelen aan apps. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wil dat dit voor alle ziekenhuispatiënten mogelijk wordt. Daarnaast verplicht hij ziekenhuizen en klinieken om onderling digitaal gegevens uit te…

  Lees meer »
 • Nieuwe stappen stikstofaanpak bieden landbouwsector perspectief

  Den Haag – Het kabinet zet nieuwe stappen om de stikstofproblematiek aan te pakken. Voor de stikstofaanpak moeten alle sectoren een bijdrage leveren, ook de landbouw. Voor boeren die willen blijven komt 172 miljoen euro beschikbaar voor innovatie en verduurzaming van stallen. Verder werkt het kabinet aan een omschakelfonds voor…

  Lees meer »
 • Knalvuurwerk en vuurpijlen vanaf komende jaarwisseling verboden voor consumenten

  Den Haag – De jaarwisseling moet feestelijk en veilig zijn. Daarom worden knalvuurwerk en vuurpijlen verboden voor consumenten. Dit gaat komende jaarwisseling in. Het verbod is aanvullend op het eerder aangekondigde verbod op F3-vuurwerk (zoals ratelbanden en Chinese rollen) en singleshots. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van…

  Lees meer »
 • Meer kinderen en ouders doen mee met vaccinatie tegen bof, mazelen, rode hond en HPV

  Den Haag – De vaccinatie van pasgeborenen tegen bof, mazelen en rode hond (BMR) is in het afgelopen jaar licht gestegen. Dat concludeert het RIVM op basis van doorlopend onderzoek naar deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma. De vaccinatiegraad van meisjes tegen HPV is het afgelopen jaar duidelijk omhoog gegaan, van…

  Lees meer »
 • Henk Jan Bolding geïnstalleerd als burgemeester van Het Hogeland

  Bedum – Tijdens een korte bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis in Bedum is Henk Jan Bolding geïnstalleerd als burgemeester van Het Hogeland. Bolding (64) legde de eed af tegenover Commissaris van de Koning van Groningen, René Paas. Na die bijeenkomst was er een feestelijke bijeenkomst in de…

  Lees meer »
Back to top button