Corona-maatregelen worden aangescherpt: Quarantaine verplicht na contact met besmet persoon

Den Haag – Vanaf dinsdag 11 augustus zijn de corona-maatregelen aangescherpt. Een quarantaine is voortaan verplicht als na onderzoek van de GGD blijkt dat iemand in contact is gekomen met een coronapatiënt. Dat heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Tot dusver gold er alleen een dringend advies.

De maatregel gaat gefaseerd in, schrijft De Jonge, in overleg met de veiligheidsregio’s en de GGD’s. De verplichting wordt in de tweede helft van volgende week van kracht. Twee weken geleden zag het kabinet nog af van een verplichte quarantaine voor risicoreizigers, maar daar komt de minister van terug. Voor die verplichte quarantaine is nog wel een wetswijziging nodig.

Minister De Jonge gaat alle veiligheidsregio’s een aanwijzing geven om de verplichte quarantaine voor mensen die uit het bron- en contactonderzoek naar voren komen te regelen. Voor wat betreft de mensen die uit de contactonderzoeken naar voren komen zet hij de Wet publieke gezondheid in, een wet die al geldt en dus niet door de Tweede Kamer hoeft te worden behandeld. Ook reizigers die terug komen uit een land met code oranje moesten straks verplicht in  twee week in quarantaine.

Ook wordt nog nagedacht over een verplichting aan het meewerken aan het bron- en contactonderzoek, zo meldt De Jonge. “De medewerking zou kunnen worden afgedwongen door een last onder dwangsom op te leggen”, schrijft hij. “Dit zou geen alternatief zijn voor de quarantainemaatregel, maar een aanvullend instrument waarmee medewerking aan zowel bron- en contactonderzoek als quarantaine wordt verbeterd.”

Straf en handhaving
Wie zich niet aan een opgelegde gedwongen quarantaine houdt, is strafbaar en kan voor de rechter worden gebracht. Welke strafeis hierbij hoort, moet nog worden uitgewerkt door het OM. Ook hoe een verlichte quarantaine maatregel moet worden gehandhaafd is nog niet duidelijk.  

Back to top button