Vereniging Eigen Huis: te veel gebreken bij oplevering nieuwbouw huizen

Nederland – Als kopers van nieuwbouwwoningen de sleutel van hun nieuwe huis krijgen, zitten daar nog gemiddeld 20 fouten in. Vereniging Eigen Huis roept bouwers op om hun woningen zorgvuldiger op te leveren en adviseert kopers om hun dure nieuwe huis kritisch te inspecteren, of dat te laten doen.

Veel bouwers lijken nonchalant bij de eindcontrole voor de overdracht van de woning. “De zorg en aandacht die nodig is om een nieuwe woning netjes en goed op te leveren is er niet altijd”, zegt Wike Wilbrink, belangenbehartiger bij Vereniging Eigen Huis. “Met een goede vooroplevering, ongeveer twee weken voordat de koper de sleutel krijgt, kunnen tekortkomingen tijdig worden gesignaleerd en hersteld. Het aantal opleveringsgebreken kan dan flink omlaag. Dan zijn kopers tevreden en voor bouwers is het een besparing van extra werk en kosten.”

Waar voor je geld
“Kopers moeten bij de oplevering van hun nieuwe huis, waarvoor ze honderdduizenden euro’s betalen, scherp opletten of alles volgens afspraak is uitgevoerd en werkt zoals het hoort”, zegt Wilbrink. “De formele oplevering is voor zowel de koper als de bouwer een belangrijk moment. Als je daarna klaagt over zaken die je had kunnen zien maar eerder hebt gemist, kan je die lang niet altijd verhalen op de bouwer.”

Meeste bouwfouten in Ridderkerk, minste in Wageningen
Vereniging Eigen Huis maakte een analyse van ruim 14.000 opleveringskeuringen die bouwkundigen in 2019 in opdracht van kopers uitvoerden.* De meeste bouwfouten troffen de keurmeesters aan in Ridderkerk. Bouwers lieten hier met gemiddeld 39 opleverpunten per nieuwbouwwoning flinke steken vallen en dat zullen kopers hebben ervaren. Ook in Maasdriel werden woningen verre van foutloos opgeleverd. Hier noteerden de bouwkundigen gemiddeld 33 gebreken per woning. In deze gemeente scoorden bouwers in 2018 met 32 gebreken per woning ook al opvallend hoog. Verder lieten bouwers in Neder-Betuwe (33 gebreken), Uden (32) en Aalsmeer (31) veel gebreken in de woning achter. Beter was het beeld in Wageningen; hier kregen kopers hun huis met gemiddeld 11 punten opgeleverd.

Het aantal gebreken per nieuwbouwwoning is vrijwel gelijk aan het vorige onderzoek in 2018. Bouwkundigen van de vereniging noteerden toen gemiddeld 21 gebreken. Dat was maar liefst 40% hoger dan vijf jaar daarvoor, toen gemiddeld 15 gebreken per woning werden geconstateerd.

Meeste missers aan de gevel
Aan de gevels van nieuwbouwwoningen worden gemiddeld zeven gebreken vastgesteld. Beschadigde kozijnen en ramen, slecht of niet uitgevoerd schilderwerk, niet sluitende deuren en ramen, en een witte waas van zout en kalk op de stenen, de zogenaamde gevelbloei. De keuken en badkamer volgen met gemiddeld vijf opleverpunten, veelal aan het sanitair. Fouten in installaties en verblijfsruimten zorgden voor gemiddeld drie opleverpunten.

Hoe groter woning, hoe meer gebreken
Vrijstaande woningen voeren de ranglijst aan met gemiddeld 26 opleveringsgebreken. Daarna volgen twee-onder-een-kapwoningen (21), hoekwoningen (20) en tussenwoningen en appartementen met elk 18 gebreken.

Back to top button