Landelijk nieuws

 • Overlastgevende asielzoekers worden ondergebracht bij Handhaving en Toezichtslocatie in Hoogeveen

  Den Haag – Asielzoekers die ernstige overlast veroorzaken worden voortaan ondergebracht in een zogeheten Handhaving en Toezichtslocatie (HTL) in Hoogeveen. Overlastgevers krijgen een strikt gebiedsgebod opgelegd, zolang ze in de HTL verblijven. Hiermee wordt de overlast voor de omwonenden en in de buurt gevestigde winkeliers weggenomen. Daarover zijn afspraken gemaakt tussen…

  Lees meer »
 • Kwaliteit verpleeghuizen gaandeweg merkbaar en meetbaar beter

  Den Haag – De kwaliteitsverbetering van de verpleeghuizen is goed op gang gekomen. De zorg voor ouderen in verpleeghuizen wordt merkbaar en meetbaar beter. De uitstroom van het personeel, het ziekteverzuim en de ervaren werkdruk vormen echter nog steeds een uitdaging. Dat blijkt uit de derde Voortgangsrapportage Thuis in…

  Lees meer »
 • Minister wil half miljard euro voor verkeersveiligheid beschikbaar stellen

  Den Haag – Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil een half miljard euro beschikbaar stellen voor verkeersveilige infrastructuur. Ze hoopt dat provincies en gemeenten eenzelfde bedrag willen investeren zodat er de komende tien jaar in totaal een miljard euro extra beschikbaar komt voor het aanpakken van gevaarlijke…

  Lees meer »
 • Minister wil vrije ruimte voor scholen

  Den Haag – Minister Slob (onderwijs) wil scholen vrije ruimte geven om het onderwijs in te vullen. Behalve verplichte aandacht voor bijvoorbeeld rekenen en taal, mogen scholen zo’n 30% van de onderwijstijd naar eigen inzicht invullen. Dat staat in de kabinetsreactie over het verbeterde curriculum. In het curriculum staat…

  Lees meer »
 • Blokhuis verbiedt lachgas door plaatsing onder Opiumwet

  Den Haag – Staatssecretaris Blokhuis gaat lachgas voor oneigenlijk recreatief gebruik verbieden door het op lijst II van de Opiumwet te plaatsen. Dit besluit volgt op een risicobeoordeling van lachgas door het CAM. De afgelopen jaren wordt lachgas steeds vaker als recreatief roesmiddel gebruikt, wat leidt tot risico’s voor…

  Lees meer »
 • Alle rookruimtes gesloten in 2022

  Den Haag – Het is de bedoeling dat de laatste rookruimtes in Nederland in 2022 sluiten. In (semi)overheids- en openbare gebouwen sluiten de rookruimtes al in 2021. Dat betekent dat er dan geen rookruimtes meer te vinden zijn in de zorg, het onderwijs, bij overheidsgebouwen en in de cultuur-…

  Lees meer »
 • Rijk en provincies eens over beleidsregels stikstofaanpak, volgende week nemen de 12 provincies een definitief besluit

  Den Haag – Provincies en Rijk zijn het eens over eenduidige beleidsregels voor de vergunningverlening en stikstofaanpak. De beleidsregels zijn aangepast om ze beter te laten aansluiten op de praktijk. Volgende week nemen de twaalf provincies een definitief besluit. Provincies en Rijk benadrukken dat bedrijven die hun bedrijfsvoering voortzetten…

  Lees meer »
 • Intensivering aanpak dementie

  Den Haag – Het aantal mensen met dementie groeit snel, met ingrijpende gevolgen voor patiënten zelf, hun omgeving en de samenleving. Dat vraagt om een intensieve en gecoördineerde aanpak. In vervolg op het Deltaplan Dementie – dat in 2020 afloopt – kondigt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn…

  Lees meer »
 • PFAS: vanaf vandaag meer ruimte voor bouwers en baggeraars

  Den Haag – Meer ruimte voor bouwers en baggeraars, op een veilige manier voor onze gezondheid en het milieu. Met dat doel stelt minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) vandaag een tijdelijke, landelijke achtergrondwaarde voor PFAS vast voor de land- en waterbodem. Zij doet dit op wetenschappelijk onderbouwd…

  Lees meer »
 • Agrarisch ondernemers beter bestand tegen extreme weersomstandigheden

  Den Haag – Boeren hebben steeds vaker te maken met de gevolgen van veranderende weersomstandigheden in de teelt van gewassen. Om zich hier beter tegen te kunnen beschermen publiceert minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag een wijziging van de subsidieregeling voor de Brede weersverzekering in de…

  Lees meer »
 • Najaarsnota: Geld naar leraren, aanpak stikstof, criminaliteitsbestrijding en rechtsbijstand

  Den Haag – Het kabinet stelt in de Najaarsnota 2019 een miljard euro beschikbaar voor urgente maatschappelijke problemen. Dit kan omdat niet al het geld dat voor dit jaar was begroot ook daadwerkelijk in 2019 wordt uitgegeven. Hierdoor kan er extra geld gaan naar de aanpak van het lerarentekort…

  Lees meer »
 • Roken op schoolpleinen vanaf augustus 2020 verboden

  Den Haag – Vanaf het begin van het volgende schooljaar mag er niet meer worden gerookt op het schoolplein. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De maatregel geldt voor basisscholen, middelbare scholen, mbo- en hbo-instellingen en universiteiten.Blokhuis: “Per dag beginnen…

  Lees meer »
Back to top button