Brandweer Eemsmond in tijdelijke kazerne in Uithuizen

Uithuizen – Enige tijd geleden is besloten om de blusgroepen van Usquert en Uithuizermeeden samen te voegen en onder te brengen in een nog te bouwen nieuwe brandweerkazerne in Uithuizen. Het zoeken naar een geschikte locatie hiervoor is nog gaande. Met de samenvoeging van de blusgroepen en het realiseren van een nieuwe kazerne, geeft Veiligheidsregio Groningen invulling aan een bestuurlijk opdracht.

Paraatheid
Door op korte termijn beide blusgroepen samen te voegen op een tijdelijke locatie in Uithuizen, kan de brandweer de paraatheid borgen en blijven voorzien in adequate brandweerzorg. Met de samenvoeging wordt een eerste aanzet geven tot het formeren van de nieuwe blusgroep Uithuizen en kunnen de wervings‚Äź en opleidingsactiviteiten van nieuwe brandweervrijwilligers worden opgestart.

Tijdelijke locatie
Om op korte termijn in huisvesting voor de nieuwe blusgroep te kunnen voorzien gaat de veiligheidsregio aan de Nijverheidsweg 16 in Uithuizen een tijdelijke huisvesting inrichten bij het huidige transportbedrijf Klip Transport. De onderhandelingen met de eigenaar zijn afgerond. Het is de bedoeling dat de brandweer voor de zomervakantie 2016 de tijdelijke huisvesting gaat betrekken. Voor de tijdelijke komst van de brandweer aan de Nijverheidsweg in Uithuizen moet nog wel de formele vergunningsprocedure doorlopen worden.

Back to top button