Kartonbaan en stadstuinen de Eendracht geopend

Appingedam – De eerste fase van de sanering van de Eendracht is afgerond. Wethouder Annalies Usmany heeft samen met een jonge wijk bewoner het fiets-/voetpad over de locatie geopend. In eerste instantie zal de opening worden gedaan worden door gedeputeerde Nienke Homan. De gedeputeerde had vertraging op gelopen en kon niet op tijd aanwezig zijn bij de opening. Het fiets-/voetpad, De Kartonbaan, loopt van noord naar zuid over de gehele lengte van het terrein van de voormalige kartonfabriek De Eendracht. Aansluitend aan de opening van de Kartonbaan werd ook het terrein van de stadstuinen op de Eendracht geopend.

Het Eendrachtterrein heeft in het afgelopen jaren grote veranderingen ondergaan. Gebouwen zijn inmiddels geheel of gedeeltelijk ontmanteld, waardoor het aanzicht ingrijpend is veranderd. De veranderingen zijn op dit moment goed zichtbaar, omdat ook de eerste fase van de sanering is aangepakt. In 2011 is de structuurvisie voor de Eendracht vastgesteld. De structuurvisie gaat uit van een ontwikkeling van het terrein vanaf de noordzijde van het gebied.

Om het terrein leefbaar en beleefbaar te houden is aangegeven dat de gebieden die nog niet ontwikkeld zijn een tijdelijke invulling moeten krijgen.

De gemeente AppingedamĀ  saneert samen met de provincie Groningen de locatie van de voormalige kartonfabriek De Eendracht. In de toekomst worden op het terrein een woonwijk en een park voorzien. De provincie subsidieert een deel van de sanering van het terrein. Met de provincie is afgesproken dat de sanering van het terrein pas ter hand wordt genomen op het moment dat er zicht is op een serieuze (woningbouw)ontwikkeling. Tot die tijd zal het terrein tijdelijk worden ingericht.

De stadstuinen vormen een onderdeel van die tijdelijke inrichting. De stadstuinen bieden de mogelijkheid om in bakken van 1*1 meter te tuinieren. De bakken staan op poten, zodat ook mensen met een lichamelijke beperking mee kunnen doen met het stadstuinieren. De stadstuinen worden door vele vrijwilligers onderhouden.

Met de opening van de Kartonbaan wordt een mooie looproute in Appingedam voor iedereen toegankelijk, waardoor de locatie weer van de inwoners van Appingedam wordt.

[gallery_bank type=”images” format=”thumbnail” title=”false” desc=”false” responsive=”true” display=”all” sort_by=”sort_order” special_effect=”none” animation_effect=”bounce” album_title=”false” album_id=”671″]

Back to top button