Brandgevaar door droogte, gemeenten nemen maatregelen

Midden-Groningen – Door de aanhoudende droogte is er een verhoogd risico op brandgevaar. Diverse gemeenten verzoeken haar inwoners extra voorzichtig te zijn met open vuur. Dat geldt met name in de buurt van plantsoenen, weilanden, natuurgebieden en dergelijke.

De gemeente Midden-Groningen besloten, om conform Artikel 5:34 lid 1 en lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening over te gaan tot het verbod om vuur te stoken in de openbare ruimte.

De duur van dit stookverbod geldt voor onbepaalde tijd. De activiteiten met een verhoogd risico (door de extreme droge periode) waarvoor het verbod geldt zijn onder andere kampvuren, fakkeltochten, vuurwerkshows, barbecues, vuurkorven etc.

Voor privé gebruik van barbecues en sfeervuren is het advies om voldoende blusmiddelen aanwezig te hebben om in geval van beginnende brand adequaat te kunnen handelen.

Back to top button