Gemeente Delfzijl betrekt inwoners bij inventarisatie karakteristieke gebouwen

Delfzijl – De gemeente Delfzijl inventariseert haar cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende gebouwen om deze een beschermde status te kunnen geven.

Cultuurhistorisch waardevolle en karakteristieke gebouwen leveren een bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de gemeente, voor inwoners en voor ondernemers. Een beschermde status is dan ook noodzakelijk om te voorkomen dat waardevol erfgoed verdwijnt. Bijvoorbeeld door gaswinningschade, leegstand of achterstallig onderhoud.

Inventarisatie met experts en inwoners
Om te bekijken welke gebouwen bewaard moeten blijven, is de gemeente bezig om alle cultuurhistorisch waardevolle en karakteristieke gebouwen te inventariseren die voor 1960 zijn gebouwd. De gemeente heeft Libau (een onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe) de opdracht gegeven om deze in beeld te brengen. Daarnaast is met werkgroepen, waarin onder andere inwoners, dorpsbelangen en de Stichting Cultureel Erfgoed Delfzijl zaten, gesproken over welke gebouwen van belang zijn voor de identiteit van het gebied. Het resultaat hiervan is een conceptlijst van karakteristieke gebouwen.

Eigenaren krijgen bericht
Er staan ruim 400 gebouwen op de conceptlijst van karakteristieke gebouwen. Wanneer u eigenaar bent van een gebouw dat op de conceptlijst staat, dan krijgt u hierover na de zomer bericht. U heeft dan de mogelijkheid om te reageren tijdens de inspraakperiode. Uw reactie wordt meegewogen bij het samenstellen van de definitieve lijst.

Inspraak
Op de conceptlijst is voor iedereen inspraak mogelijk voordat deze wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Uiteindelijk neemt de gemeente de vastgestelde gebouwen op in haar bestemmingsplannen en geeft ze daarin een beschermde status.

Back to top button