Biljartclub Havenstad neemt nieuw Biljartcentrum in gebruik

Farmsum – Aan het Afwateringskanaal in Farmsum is zaterdagmiddag een nieuw biljartcentrum in gebruik genomen. Daartoe hebben drie biljartverenigingen in Delfzijl de handen ineen geslagen. Het centrum is specifiek ingericht voor het carambole-biljarten. Dit is bijzonder voor het Eemsdeltagebied. De officiële opening werd verricht door waarnemend burgemeester Gerard Beukema en wethouder Jan Menninga die het tegen elkaar opnamen met een potje biljarten.  

De initiatiefnemers zijn de Biljartclub Delfzijl, De Karambool en De Poedel. Deze verenigingen hebben hun sporen gedurende meer dan een halve eeuw in deze tak van sport verdiend. De verenigingen moesten vertrekken uit de Molenberg in verband met de bouwplannen. De gemeente Delfzijl verleende medewerking voor de verhuizing en de inrichting.

Om voor de toekomst een goede basis te scheppen hebben de drie verenigingen gekozen voor een nieuwe structuur. Zij hebben zich verenigd in de Biljartclub Havenstad met als doel, in het Eemdeltagebied. een impuls te geven aan het biljarten. De factor vrije tijd speelt een steeds grotere rol. Daarbij vraagt de tijdsbesteding van de oudere generatie in toenemende mate aandacht. De biljartsport is geschikt voor mannen en vrouwen in alle leeftijdsgroepen. Dit neemt niet weg, dat het wedstrijdbiljarten ook voor de jongere generatie interessant is. Op landelijk niveau zijn daar uitstekende bewijzen van.

In de biljart accommodatie is alles gelijkvloers, een pré voor mensen met bijvoorbeeld een fysieke beperking. De Molenberg was slecht toegankelijk door de steile trap. Een ander voordeel is, dat het biljartcentrum fulltime voor de leden beschikbaar is, overdag en in de vakantieperiodes.

De BC Havenstad houdt momenteel de clubactiviteiten op de dinsdagavond, woensdagmiddag en vrijdagavond. Met name voor het pas geïntroduceerde middagbiljarten blijkt veel animo. Er wordt voornamelijk libre gespeeld, maar de spelsoorten bandstoten en driebanden komen ook aan bod. Voor de biljarters bestaat de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen via lessen of aanwijzingen van ervaren leden. Men moet wel vertrouwd met de keu kunnen omgaan, want er wordt gespeeld op vier officiële wedstrijdtafels met vrijwel nieuwe lakens.

Op de middag of avonden worden de onderlinge krachten gemeten via de interne clubcompetities. Naast het sportief element staat gezelligheid hoog in het vaandel. De leden kunnen naar eigen keuze ook vrij biljarten in een ongedwongen sfeer. Men kan op eigen niveau deelnemen aan individuele kampioenschappen of in teamverband spelen tegen andere verenigingen in het district Drenthe-Groningen of daarbuiten.

De BC Havenstad telt op dit moment ruim 60 leden, maar is nog zoek naar nieuwe leden om de vereniging te versterken.

Open dag BC Havenstad
Op zaterdag 18 september 2021 zet de BC Havenstad de deuren open voor het publiek. Belangstellenden kunnen vanaf 14.00 uur vrijblijvend een kijkje komen nemen. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de BC Havenstad via de email: coos.blaauw@icloud.com

Back to top button