Beleid zonne-energie voor Het Hogeland; meer zonnepanelen op daken minder op de grond

Het Hogeland – De colleges van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond stellen aan de gemeenteraden voor om in te stemmen met het “Beleid zonne-energie voor Het Hogeland”.

Dit beleid dient als kader voor de realisatie voor zonneparken en als uitgangspunt voor te realiseren zonnedaken. Met het vaststellen van dit beleid wordt de eerste stap gemaakt richting een energietransitie vanuit de toekomstige gemeente Het Hogeland.

Versterking lokale economie
De provinciale omgevingsverordening schrijft voor dat gemeenten in een visie aangeven welke gebieden geschikt zijn voor zonneparken op de grond. In het “Beleid zonne-energie voor Het Hogeland” is de visie voor de nieuwe gemeente op dit gebied beschreven. Zonne-energie is één van de van de mogelijkheden om energietransitie te bewerkstelligen en klimaatdoelstellingen te realiseren. De gemeente wil hierbij de lokale bevolkingen de mogelijkheid bieden om het zelf te organiseren door het oprichten van energie coöperaties. Op deze wijze vloeit de opbrengst niet weg uit de regio maar bouwt men aan de lokale economie.

Zonnedaken
De BMWE gemeente kiezen hierbij expliciet voor het stimuleren van zon op daken. Door gebruik te maken van ruimte die op daken beschikbaar is kan het gebruik van grondoppervlak minimaal blijven. Het is dan ook het doel om daken van bedrijven, maatschappelijk vastgoed en sporthallen geschikt te maken hiervoor.

Back to top button