De Vrouwelijke Toets; 69 Shades of Women’s Art

Sint 2023Sint 2023

Appingedam – Een bijzondere, extra zomertentoonstelling omdat in 2018 Museum Møhlmann 20 jaar bestaat. Een tentoonstelling met kunst van louter vrouwelijke kunstenaars.

Nu is ‘kunst’, of ‘art’ in Frans of Engels, of ‘ars’ in Latijn, als taalkundig begrip, vrouwelijk. Maar dat is de praktijk van de kunst – en dat denkelijk sedert mensenheugenis – zeker niet! Pas sinds enige decennia kan de vrouw, in dit zo wezenlijke speelveld van menselijk vernuft, een gelijkwaardig kunstenaarsrol spelen.

In haar kunst valt ontegenzeggelijk veel schoons te zien, maar nu roept het wellicht ook de zelden hardop uitgesproken vraag op: ‘bestáát er eigenlijk wel een vrouwelijke toets?’ Daarbij gaat het dus niet om de vrouw in de kunst, of om de vrouw als onderwerp van de kunstenaar. Nee, het gaat om de kunst zelf, om de toets die deze 69 vrouwen altijd al zetten. Van zichzelf, uit zichzelf, voor zichzelf. Als vrouwelijk kunstenaar.

En zeker: de ondertitel hierboven knipoogt naar een literaire hype, een bekend seksueel getint werkje (dat kennelijk om die reden ook al spoedig werd verfilmd en zelfs een lusteloos vervolg kent). Toch: hier wil het kleur bekennen: is kunst sekse getint, of getekend? Of is kunst seksloos? En dat uiteraard sec bekeken, want man en vrouw zijn absoluut niet gelijk – goddank! – maar wel gelijkwaardig. We gaan het zien in deze nu al broeierige zomer.

We schuiven de mannen even opzij… en maken ruim baan voor deze 69 Amazones d’Art! Rob Møhlmann (kunstenaar, museumhouder) 

Back to top button