fbpx

Automobilisten minder snel op de N33 na verkeerscampagne Rijkswaterstaat en politie

Appingedam – De campagne die Rijkswaterstaat, de politie en het Openbaar Ministerie hebben gevoerd op de N33 is zeer succesvol. Het aantal snelheidsovertreders is sinds de start van de campagne in mei 2016 gedaald met 55% op de N33. De officiële campagneperiode is nu ten einde, maar de twee wegen blijven onder de aandacht van de politie. En de borden die aandacht vragen voor de maximumsnelheid blijven voorlopig staan.

Zowel de politie als Rijkswaterstaat signaleerden voorafgaand aan de campagne dat veel weggebruikers de limiet van 100 km/uur N33 overschreden. Zij zetten daarom samen een campagne op. Belangrijke doelstelling was om het aantal extreme snelheidsovertreders te halveren. Zes maanden lang is er intensief campagne gevoerd op de N33. Met een combinatieaanpak van onder meer mottoborden langs de weg, geïntensiveerde politiecontroles, hectometerpaaltjes met daarop de limiet, promotieacties en online voorlichting is de geldende limiet onder de aandacht gebracht bij de weggebruikers.

Staande houdingen

De politie heeft op beide wegen zowel opvallend als onopvallend gecontroleerd. De politie richtte zich daarbij vooral op de grovere overtredingen. Door snelheidsovertreders staande te houden kon de politie met hen in gesprek gaan over hun rijgedrag. Daarbij werden soms ook beelden van de dashcam getoond. De staande houdingen hebben bovendien een preventief effect, omdat het ook voor de andere weggebruikers zichtbaar is dat de politie controleert op de weg.

Resultaten

Uit metingen die voorafgaand aan de campagne en erna zijn gehouden, blijkt dat het aantal (extreme) hardrijders op de autoweg flink is gedaald. Het aantal mensen dat de limiet van 100 km/uur overschrijdt is gedaald met gemiddeld 55%. Ook zijn er een stuk minder extreme snelheidsovertreders op de weg. Het aantal mensen dat 130 km/uur of harder rijdt, gedaald met 86%. Doelstelling van de campagne was dat het aantal extreme snelheidsovertreders zou dalen met minstens 50%, dit doel is dus ruim behaald. Daarnaast blijkt dat de gemiddelde snelheid op de N33 duidelijk lager is na de campagneperiode. De gemiddelde snelheid gedurende de campagneperiode is met 15 km/uur gedaald.

Blijvende aandacht

Ondanks dat de campagneperiode is afgelopen, blijft de N33 onder de aandacht van de politie. Met zowel opvallende als onopvallende voertuigen wordt op deze weg nog regelmatig gecontroleerd op onder meer snelheid.

Back to top button