Advies SodM aan minister Wiebes: Versnelling versterking noodzakelijk uit oogpunt van veiligheid van de Groningers

Den Haag – Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om met het oog op de veiligheid van de Groningers de versterkingsoperatie aanzienlijk te versnellen. Zo’n 5.000 gebouwen voldoen niet aan de veiligheidsnorm en moeten daarom per direct in aanmerking komen voor versterking. Dit volgt uit een analyse van SodM van de veiligheidsrisico’s in Groningen als gevolg van de afbouw van de gaswinning.

Dit advies dient als input voor het advies van de Mijnraad aan de minister op 2 juli aanstaande over de aanpak (‘het hoe’) van de versterkingsopgave in Groningen. Daarnaast geeft SodM een aantal aanbevelingen aan de minister om de afbouw van de gaswinning te borgen en waar mogelijk verder te versnellen waarmee het risico op aardbevingen naar verwachting verder omlaag gaat.

De minister van EZK heeft 29 maart jl. bekend gemaakt de gaswinning in Groningen te willen beëindigen. Dit besluit heeft gevolgen voor het versterkingsprogramma, waarvoor de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) 22.000 woningen en 1.500 andere gebouwen in de kern van het aardbevingsgebied inspecteert om te bepalen of zij versterkt moeten worden of niet. Hiervan zijn inmiddels ruim 600 gebouwen versterkt.

Theodor Kockelkoren, Inspecteur-generaal der mijnen: “Het huidige versterkingsprogramma gaat uit van veiligheidsrisico’s die zijn gebaseerd op een voortdurende winning van 50 miljard Nm3 per jaar. Inmiddels is de winning al meer dan gehalveerd en heeft de minister een afbouwplan gepresenteerd naar nul. Dit betekent dat de risico’s nu al veel kleiner zijn en dat die na verloop van tijd steeds kleiner worden. Het aantal gebouwen dat versterkt moet worden gaat daarmee omlaag, maar het tempo waarop de versterking gaat moet aanzienlijk omhoog. Dit is nodig om de veiligheid in Groningen binnen afzienbare tijd te borgen.”

Welke gebouwen in Groningen moeten in aanmerking komen voor versterking?
Het kabinet heeft voor alle gebouwen in Groningen een veiligheidsnorm bepaald. Deze veiligheidsnorm is gebaseerd op de waterveiligheid en stelt dat iemand geen grotere kans mag hebben om te overlijden als gevolg van een aardbeving door gaswinning, dan elders in Nederland aan overstromingen.  SodM heeft de gevolgen van het afbouwplan voor de veiligheidsrisico’s in Groningen geanalyseerd. Hierbij heeft SodM dezelfde methodiek gehanteerd als bij het Zeerijp-advies en is gegeven alle onzekerheden in de modellen aan de veilige kant gaan zitten.

Uit deze analyse blijkt dat er zo’n 1.900 gebouwen zijn die zonder versterking niet binnen afzienbare tijd aan de veiligheidsnorm voldoen – deze zijn het meest risicovol. Daarnaast zijn er zo’n 3.100 gebouwen die dankzij de afnemende gaswinning in 2023 aan de veiligheidsnorm voldoen.  Het gaat in totaal om zo’n 5.000 gebouwen. Ruim 10% van deze 5.000 gebouwen die in aanmerking moeten komen voor versterking bevindt zich in de tijdelijk stopgezette batches 1588 en 1581.

Het hele bericht leest u hier.

Back to top button