ABN AMRO: maximaal te krijgen hypotheekbedrag wordt steeds lager

Nederland – De hypotheekrente is in een korte tijd flink gestegen en zal door de huidige economische omstandigheden waarschijnlijk nog verder stijgen. In 2022 zal de gemiddelde prijs van een koopwoning in totaal met 15% stijgen. Voor 2023 verwacht ABN AMRO een stijging van 2,5%.

Hypotheekrentes flink gestegen
ABN AMRO ziet dat de hypotheekrente al aanzienlijk is gestegen en ziet dit dan ook duidelijk terug in de 10-jaars hypotheektarieven van de hypotheekverstrekkers. Philip Bokeloh van ABN AMRO legt uit: “De hypotheektarieven stonden aan het begin van het jaar nog onder de 2%, maar staan inmiddels al op 4%. De jaren van een steeds maar dalende hypotheekrente liggen achter ons. Wij verwachten dat de huidige stijging van de hypotheekrente nog niet voorbij is. Zowel de hypotheekrentes met een korte als met een lange rentevaste periode kunnen verder stijgen.”

Lenen lastig door hoge hypotheekrente
Bij het berekenen van de maximale hypotheek bij de aankoop van een nieuwe woning is de hypotheekrente een van de bepalende factoren. In de voorgaande jaren daalden de hypotheeklasten door een afname van de hypotheekrente, maar deze situatie is nu helemaal veranderd. Bij een stijging van de hypotheekrente, zoals nu gebeurt, gaat het toegestane leenbedrag juist omlaag. Hierdoor kunnen woningzoekers door de rentestijging minder geld besteden bij de aankoop van een nieuwe woning.

Flinke daling in woningverkopen
ABN AMRO verwacht een forse daling in het aantal transacties op de huizenmarkt door de hogere hypotheekrente. Huiseigenaren zullen bij de verkoop van hun huis een hoge prijs in hun hoofd hebben die vervolgens door de potentiële kopers niet op tafel kan worden gelegd omdat zij niet over het toereikende hypotheekbedrag kunnen beschikken. “Deze situatie zal in eerste instantie leiden tot een daling van de transacties en een toename in het aantal woningen dat te koop staat. In onze vorige Woningmarktmonitor gingen wij ervanuit dat het aantal transacties dit jaar met 15%. Gelet op de daling tot dusver en de groeiende economische problemen in de tweede helft van het jaar is dit waarschijnlijk te positief ingeschat. Wij stellen onze raming daarom bij naar -17,5% dit jaar,” aldus Bokeloh.

Back to top button