Aanvullende maatregelen nodig bij versterkte woningen in Middelstum

Middelstum – In Middelstum zijn vorig jaar twintig woningen van Woongroep Marenland versterkt en verduurzaamd opgeleverd. Onderzoek naar de ankers in deze woningen wijst uit dat een aantal ankers voor de bevestiging van de constructie aan de vloer niet overeenkomstig het ontwerp zijn aangebracht. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de versterkingsmaatregelen in deze woningen overeenkomt met die van andere versterkte corporatiewoningen in het gebied, zal bouwbedrijf Van Wijnen BV in de komende periode aanvullende maatregelen treffen bij de woningen. Een plan van aanpak hiervoor is donderdagavond 9 maart aan de betrokken bewoners gepresenteerd.

De aanpak van de twintig woningen in Middelstum maakte onderdeel uit van de eerste fase van de pilot ‘Versterken en verduurzamen van corporatiewoningen’ in het gebied. CVW heeft de uitvoering van deze opgave gecoördineerd en Van Wijnen BV heeft het versterken en verduurzamen van de woningen in Middelstum uitgevoerd. Eind juli 2016 heeft één van de bewoners aan Woongroep Marenland laten weten dat er problemen zijn ontstaan met enkele ankers voor de bevestiging van de staalconstructie aan de vloer van de versterkte woning. De situatie is aan Van Wijnen voorgelegd en zij hebben in opdracht van CVW een onderzoek ingesteld.

Uit voorzorg en om uit te sluiten dat er niet in meer woningen sprake is van deze gemelde situatie, heeft het bouwbedrijf in de afgelopen periode een groot deel van de andere woningen laten controleren. In december heeft CVW de eerste rapporten van Van Wijnen ontvangen. De rapporten tonen aan dat een aantal ankers niet overal overeenkomstig het ontwerp is aangebracht in de woningen.

CVW heeft de ontvangen rapporten in de afgelopen periode laten beoordelen door een constructeur. Door de constructeur is vastgesteld dat bij alle woningen aanvullende maatregelen getroffen dienen te worden om de woningen te laten voldoen aan de richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen. Per woning wordt nu een plan van aanpak uitgewerkt. Na het treffen van de maatregelen door Van Wijnen voldoen de woningen aan dezelfde versterkingskwaliteit als de andere corporatiewoningen uit de eerste fase van de pilot. ​Back to top button