fbpx
16 C
Delfzijl
zaterdag 19 september 2020
Home Algemeen Aan de slag met perspectief voor Noord- en Midden-Groningen

Aan de slag met perspectief voor Noord- en Midden-Groningen

Loppersum – Gemeenten en woningcorporaties zien veel kansen om de woonkwaliteit, omgevingskwaliteit en leefbaarheid te verbeteren. Het is van belang dat de inwoners als ervaringsdeskundigen hierbij nauw worden betrokken. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten uit het Woningmarkt- en bewonersonderzoek Noord- en Midden-Groningen.  

Perspectief op kwaliteit van wonen
Uit het onderzoek blijkt een grote betrokkenheid bij het wonen in de regio. Die betrokkenheid is van belang om als regio een inhaalslag te maken in de woonkwaliteit. Daarmee kan de doorstroming op de woningmarkt weer op gang komen. De afgelopen jaren bleef deze achter in vergelijking met andere gebieden van Nederland. Om mensen te binden is het nodig om nieuwe, betaalbare woningen te bouwen en bestaande woningen te verduurzamen. Er zijn vooral meer woningen nodig die geschikt zijn voor de groeiende groep mensen met een zorgvraag. Daarbij gaat het om meer dan woningen: inwoners vragen ook om een aantrekkelijke woonomgeving, goed bereikbare voorzieningen en manieren om elkaar te ontmoeten. Gemeenten en woningcorporaties gaan, met de inwoners, aan de slag met het verder ontwikkelen van dit perspectief.

Samen kom je ver, met hulp kom je verder
Ook zonder de versterkingsopgave ligt er een grote uitdaging. Er zijn financiële instrumenten nodig om perspectief te kunnen bieden en dorpen en wijken te vernieuwen.

Voorzitter van de stuurgroep MEDAL PLUS, Anno Wietze Hiemstra (burgemeester gemeente Appingedam): “Het is voor nu belangrijk om perspectief voor onze inwoners te creëren. Het is goed om te zien dat de betrokkenheid van de regio groot is. De te verwachten krimp wordt versterkt door de gevolgen van de aardbevingen. Maar er zijn genoeg kansen om de woonkwaliteit voor onze inwoners te verbeteren. Gezamenlijk kunnen we als gemeenten en corporaties veel bereiken, maar de opgave is zo groot dat we dit niet alleen kunnen.”

Woningmarkt- en bewonersonderzoek
Teruglopende bevolkingscijfers en de gevolgen van aardbevingen hebben een groot effect op de MEDAL-gemeenten. De Stuurgroep Wonen en Leefbaarheid gaf daarom opdracht voor dit onderzoek in de gemeenten De Marne, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Woningcorporaties zijn mede-opdrachtgever voor dit onderzoek. De Nationaal Coördinator Groningen heeft opdracht gegeven voor het bewonersonderzoek. Hierin is specifiek aandacht geweest voor het effect van de aardbevingen op de leefbaarheid. In dit onderzoek zijn naast de genoemde gemeenten ook de inwoners van Bedum, Winsum, Ten Boer en Midden-Groningen betrokken. Tijdens de StuurgroepPLUSvergadering van 11 april zijn de uitkomsten van beide onderzoeken vastgesteld.

Onderzoeksopzet
In dit onderzoek is een data-analyse uitgevoerd op 75.000 adressen. Daarnaast is er een enquête verstuurd naar 40.000 van de 75.000 huishoudens (respons 10.000). Daarnaast zijn er bewonersgesprekken gevoerd met ruim 150 bewoners.