Enkele honderden kubieke meters injectiewater weggelekt bij NAM-tankenpark Farmsum; verontreinigd water stroomt in Afwateringskanaal

Farmsum – De lekkage van injectiewater afkomstig van het tankenpark van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in Farmsum blijkt groter te zijn dan aanvankelijk gemeld. Volgens de NAM zijn er enkele honderden kubieke meters water, bestemd voor injectie in Borgsweer, uitgestroomd en in de omgeving terechtgekomen. In reactie op het incident wordt vervuilde grond afgegraven in de nabijheid van het tankenpark, en een deel van het injectiewater is in het riool en het Afwateringskanaal beland.

Onderzoek SodM
Inspecteurs van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zijn maandag ter plaatse gegaan om te controleren of de lekkage gestopt is en of de NAM de juiste maatregelen neemt om schade aan het milieu te minimaliseren en te herstellen. Onder toezicht van SodM is de NAM een onderzoek gestart naar de oorzaak van de lekkage.

Eerder incident in 2018
Op 3 oktober 2018 lekte er 30.000 liter giftig aardgascondensaat vanaf het tankenpark in het Afwateringskanaal. Het SodM stelde verscherpt toezicht in op het tankenpark, dit werd in 2020 beëindigd. De NAM had volgens de toezichthouder voldoende technische maatregelen genomen om er voor te zorgen dat een dergelijke lekkage sneller zou worden ontdekt.

Wat is injectiewater?
Injectiewater bestaat onder andere uit water dat oorspronkelijk in de poriën van het reservoir zit en dat wordt meegebracht met de productie van aardgas. Het water wordt boven de grond gescheiden van het aardgas. Het bevat van nature zout, metalen, koolwaterstoffen zoals benzeen en tolueen, en andere stoffen. Daarnaast bevat het water een zeer kleine hoeveelheid mijnbouwhulpstoffen. Op de locatie Delfzijl wordt het injectiewater van verschillende locaties samengevoegd en via een pijpleiding naar Borgsweer vervoerd om te worden geïnjecteerd in het Groningen-gasveld. Injectie in een gas- of olieveld is momenteel de beste methode om het water dat vrijkomt bij olie- en gaswinning te verwerken.

Back to top button