Wijkkrant NoordProat terug in Delfzijl-Noord

Delfzijl – NoordProat de wijkkrant van Delfzijl-Noord komt weer terug. dit op verzoek van vele wijkbewoners en op initiatief van het bewonersbedrijf in Delfzijl Noord, instanties, overheden en verenigingen komt er weer een wijkkrant in Delfzijl Noord.

NoordProat moet weer de spreekbuis worden van en voor bewoners, instanties, overheden en verenigingen. De wijkkrant komt viermaal per jaar komt de wijkkrant uit. De redactie wordt verzorgd door een groot aantal belangeloos medewerkende redactieleden.

Op 19, 20 en 21 maart wordt NoordProat huis-aan-huis bezorgd in Delfzijl Noord. Ingezonden teksten, redactie, foto’s over van alles en nog wat is van harte welkom via redactie@noordproat.nl.

De wijkkrant wordt mede mogelijk gemaakt door: de bewoners van de wijk Delfzijl Noord, Lentis, gemeente Delfzijl, LSA, provincie Groningen, SWD, Bewonersbedrijf Delfzijl Noord, De Hoven, BetingeStaete en Drukkerij NoordPers.

Back to top button