Wethouder Roeland van der Schaaf in beeld voor functie als dijkgraaf van waterschap Noorderzijlvest

Groningen – Het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest heeft op woensdagavond 23 maart unaniem besloten om Roeland van der Schaaf aan te bevelen als nieuwe dijkgraaf van waterschap Noorderzijlvest. Hij volgt daarmee Bert Middel op die per 1 juli met pensioen gaat. De nieuwe dijkgraaf wordt door de Kroon benoemd voor een periode van zes jaar.

Ervaren bestuurder
De 51-jarige Van der Schaaf is sinds 2012 wethouder (PvdA) in de gemeente Groningen. Hij heeft als wethouder ruime bestuurlijke ervaring onder meer in het ruimtelijke domein. Tot zijn portefeuille behoren onder andere ruimtelijke ontwikkeling, wonen, wijkvernieuwing, versterking en herstel. Daarvoor was hij werkzaam bij een woningbouwcorporatie en bij de gemeente.

Toekomstgericht
De beoogde opvolger van Bert Middel werd door de vertrouwenscommissie gekozen uit 33 kandidaten (9 vrouwen en 24 mannen). Lambert Zwiers voorzitter van de vertrouwenscommissie: “Het waterschap Noorderzijlvest heeft gezocht naar een echte verbinder, iemand die uitstekend kan samenwerken en het belang van water landelijk en regionaal prominent op de agenda kan zetten. Het algemeen bestuur heeft het volste vertrouwen dat Roeland van der Schaaf als dijkgraaf sturing kan geven aan deze ontwikkelingen”.

Van der Schaaf noemt de functie van dijkgraaf een prachtige kans: “Ik heb met veel plezier bijna tien jaar lang het wethouderschap in de gemeente mogen vervullen, de functie van dijkgraaf is daarop een erg mooi vervolg. Noorderzijlvest heeft in de komende jaren stevige uitdagingen zoals de aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering. Water gaat steeds een belangrijkere rol spelen in onze samenleving. Ik voel me vereerd als dijkgraaf – in samenwerking met alle betrokkenen – daaraan te mogen bijdragen”.

Verdere procedure
Het algemeen bestuur verstuurt de aanbeveling aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Zij sturen deze, samen met hun beschouwingen, aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Roeland van der Schaaf wordt door de minister vervolgens voorgedragen voor benoeming tot dijkgraaf bij koninklijk besluit. Er van uitgaande dat de voordracht wordt overgenomen, gaat Van der Schaaf medio zomer aan de slag als dijkgraaf.Back to top button