Weg met armoede: de echte uitdaging voor Groningen

Delfzijl – In het donderdag gepresenteerde MTR-onderzoek van Perspectief Groningen 2025 is gebleken dat minder draagkrachtige Groningers, qua vitaliteit en participatie, significant slechter scoren. Vaak ligt er ‘generationele armoede’-gerelateerde problematiek aan ten grondslag.

Gezinnen met lage inkomens kennen veel problemen door structurele armoede. Dat geeft de kinderen in het gezin een slechte start. Dit leidt tot een herhaling van de status quo bij hun kinderen. De stress die deze armoede veroorzaakt, lijkt de significante voorspeller voor de lagere vitaliteit- en participatie-cijfers uit het onderzoek. Door de recente crises, ziet de groep met de laagste inkomens, relatief de grootste prijsstijgingen. Vaak woont men in slecht geïsoleerde huurwoningen met hoge energierekeningen, wordt men geconfronteerd met sterk gestegen boodschappen prijzen en een stijging in eigen bijdrage aan zorgkosten. Dit verhoogt de stress en voelt voor velen onder hen uitzichtloos.

Om hier wat aan te doen, heeft de stichting Perspectief Groningen 2025 een structurele en duurzame pilot ontworpen om de vitaliteit en participatie te verbeteren van die Groningers die niet meer op eigen kracht mee kunnen komen.

De stichting is in gesprek met een grote zorgverzekeraar en energieleverancier en heeft aan hen voorgelegd om aan hun leden te vragen of zij optioneel 20 euro extra in de maand willen betalen als ze de middelen en intentie hebben om anderen te steunen die het minder breed hebben.

Zelfs als een bescheiden groep meedoet, levert dit al substantiële bedragen op. Perspectief Groningen 2025 ziet graag dat 95% hiervan direct bij die leden terecht komt die dit het hardst nodig hebben; bij de zorgverzekeraar in de vorm van gratis aangeboden aanvullende zorg- en tandartsverzekeringen; bij de energieleverancier in de vorm van een korting op het energietarief. De overige 5% vraagt Perspectief Groningen 2025 van de gecommitteerde partijen als operationeel budget.

Dit biedt de stichting de middelen voor het uitvoeren van de volgende plannen:

–              Opleiden van hulp aan zorgbehoevenden met baangarantie (participatie, daling zorgkosten);
–              opleiden van buurtbewoners tot energieverbruik-adviseurs (participatie, daling energiekosten);
–              maandelijks kleine subsidies voor burgerinitiatieven op het gebied van zorg, participatie en duurzaamheid (verbetering huidige initiatieven, stijging vitaliteit, participatie, duurzaamheid, daling zorgkosten);
–              burgerinitiatieven helpen professionaliseren, verbinden en faciliteren zodat ze meer impact maken (verbetering huidige initiatieven, stijging vitaliteit, participatie, duurzaamheid, daling zorgkosten);
–              ontwikkeling lifestyle game voor basisschoolkinderen ter doorbreking van generationele problematiek (structurele aanpak zorgkosten, stijging vitaliteit en participatie);
–              woningcorporaties en particuliere eigenaren uit dezelfde straten, gezamenlijk laten inkopen van duurzaamheidsmaatregelen voor grote staffelkortingen (daling energiekosten, duurzaamheid);
–              Circulair verduurzamen, door mensen aan het werk te zetten voor het herwinnen van duurzame middelen uit huizen die wegens de gasbevingen worden gesloopt en die middelen aan te bieden ter verduurzaming van huizen waar weinig draagkracht is (verduurzaming, participatie, draagkracht).

Wanneer de pilot succesvol blijkt kan de samenwerking uitgebreid worden met andere organisaties om zo nog meer draagvlak te creëren en zoveel mogelijk mensen tegemoet te kunnen komen die het nu te zwaar hebben. Mogelijk verspreidt deze pilot zich over heel Nederland.

Back to top button