Weer forse impuls voor Weiwerd: Groningen Seaports renoveert twee oude boerderijen

Weiwerd – Groningen Seaports heeft het voornemen om de twee oude boerderijen op het voormalige wierdedorp Weiwerd renoveren en her ontwikkelen. Eén boerderij wordt omgebouwd tot een verzamelgebouw met kantoorruimtes en flexibele werkplekken. De andere boerderij krijgt meer een laboratoriumfunctie, waar innovatieve bedrijven hun plannen verder kunnen ontwikkelen. In de komende periode wordt de haalbaarheid van deze plannen nader onderzocht.

De boerderijen staan nu leeg. Groningen Seaports gaat er van uit dat Weiwerd op deze manier extra aantrekkelijk wordt voor het kleinere MKB om zich hier daadwerkelijk te vestigen.

Brainwierde Weiwerd

Kennisinstellingen, bedrijven met een link naar de industrie, kennisintensieve bedrijven die in een affiniteit hebben met de topsectoren energie, chemie of circulaire economie, laboratoria of starters die bezig zijn met duurzame oplossingen zijn voorbeelden van bedrijven die prima een plekje zouden kunnen vinden op deze bijzondere locatie midden tussen de industrie in Delfzijl. Om dit mooie stukje historie niet verloren te laten gaan, heeft Groningen Seaports nadrukkelijk gekozen voor herbestemming van het circa 7 hectare grote gebied. De twee te verbouwen boerderijen maken daar een belangrijk onderdeel van uit.

Back to top button