fbpx

Burgemeester Beukema: ‘Helft toename winkeldiefstallen door kleine groep asielzoekers’

Delfzijl – Burgemeester Beukema van Delfzijl heeft in een brief gereageerd op de toename van het aantal winkeldiefstallen in het centrum van Delfzijl. Dit naar aanleiding van vragen van Nick Boersma van de Fractie 2014.

Toename vooral buiten centrum
In de brief laat de burgemeester weten dat het aantal diefstallen is toegenomen, maar vooral in winkels aan de Jachtlaan en de Wending. Ten opzichte van het totale aantal diefstallen van vorig jaar, dertig, staat de teller voor dit jaar al op vijfenveertig. Vooral de afgelopen twee maanden is het aantal diefstallen flink gestegen. In september twaalf, en in oktober elf.

cijfers_diefstaldelfzijl

Onderzoek
Uit onderzoek blijkt dat de helft van deze toename veroorzaakt wordt door een zeer kleine groep bewoners van het asielzoekerscentrum in Delfzijl. Deze groep is afkomstig uit zogenaamde ‘veilige landen’, zoals Noord-Afrika en Oost-Europa. Deze groep krijgt in principe geen verblijfsvergunning, echter verloopt de behandeling van deze aanvragen traag. In vier gevallen van winkeldiefstal gaat het om dezelfde persoon. Voor de rest van de diefstallen heeft de burgemeester geen goede verklaring. ‘Mogelijk heeft dit te maken met de grotere alertheid bij ondernemers en het personeel. De ‘pakkans’ is daardoor voor iedereen veel groter geworden’, aldus Beukema.

‘Winkeliers binnen de gemeente Delfzijl moeten op een veilige manier kunnen ondernemen. De toename van het aantal winkeldiefstallen is dan ook onwenselijk. Daarom heb ik vanaf medio september actie ondernomen.’

Overleg met politie en COA
De burgemeester heeft intensief overleg gehad met de politie en het COA. De focus ligt daarbij niet op sneller optreden van de politie, maar op andere maatregelen die getroffen kunnen worden. ‘Elke melding wordt serieus genomen en leidt tot snelle actie. Ik elk geval ook tijdens de winkelopeningstijden, waarvoor voldoende politiecapaciteit beschikbaar is.’

Back to top button