Volop bedrijvigheid op de Stadstuin in Appingedam

Appingedam – Op de Stadstuin de Eendracht is er volop bedrijvigheid. Schoolkinderen, ouderen en cliënten van NOVO en ’s Heeren Loo zijn druk bezig. In het afgelopen jaar is er een leuke en intensieve samenwerking ontstaan met ’s Heeren Loo en de NOVO. Cliënten werken een aantal dagdelen op de tuin, dit doen ze samen met  enthousiaste vrijwilligers. Ze zijn actief bezig met tuinwerkzaamheden, het onderhouden van het terrein en met het insectenhotel.

Sinds de zomervakantie is er een leuke en leerzame samenwerking met de basisschool de Vuurvlinder. Wekelijks bezoeken ruim 90 leerlingen samen met de juffen en (groot)ouders de Stadstuin. In kleine groepjes gaan ze aan de slag op de tuin, kweken hun eigen groente en wieden het onkruid. De kinderen leren spelenderwijs veel over groenten kweken, tuinieren, gereedschap en beestjes op de tuin. Een aantal kinderen zijn druk bezig geweest het lege pompoenveld onkruid vrij te maken.

Jong en oud  vindt het leuk op de Stadstuin en zijn super enthousiast. Het is de bedoeling dat de kinderen wekelijks naar de stadstuin komen. De Stadstuin is zo succesvol dat overwogen wordt het als lesprogramma op te nemen voor de onderbouw van de Vuurvlinder. De Stadstuin organiseert daarnaast ook ontmoetingsactiviteiten voor diverse doelgroepen. Zo gaan met Halloween een aantal kinderen van de Deltaschool  en cliënten van de NOVO met elkaar pompoenen versieren. Ook dat is een onderdeel van de Stadstuin!

De werkgroep bestaande uit vrijwilligers, de samenwerkingspartners ’s Heeren Loo, NOVO en de ASWA beheren de tuin en zorgen daarnaast voor activiteiten. Deze activiteiten hebben betrekking op ontmoeting, educatie en een gezonde leefstijl. De Stadstuin is  een plek waar alle Damsters, van jong tot oud, met of zonder beperking elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken.

Stadstuin de Eendracht is een onderdeel van het Oranjefonds; Groen Verbindt. Nieuwsgierig hoe andere projecten het doen? Kijk dan ook eens op Youtube Groen Verbindt. Wil je meer informatie over Stadstuin de Eendracht, neem dan contact op met de ASWA 0596-623315

Back to top button