Vijf jaar muskusrattenbeheer Waterschap Noorderzijlvest: laagste vangsten in 25 jaar

Delfzijl – De muskusrattenvangst door waterschap Noorderzijlvest is dit jaar opnieuw gedaald. In 2017 zijn 5.800 muskusratten minder gevangen dan vorig jaar. Met 6200 vangsten is dit het laagste niveau in het gebied van Noorderzijlvest van de afgelopen 25 jaar.

2012

Toen in 2012 Noorderzijlvest startte met het beheer lagen de vangsten rond de 28.000 muskusratten per jaar. Sindsdien vangt het waterschap ieder jaar minder muskusratten en neemt de totale populatie drastisch af. Muskusrattenbeheer is noodzakelijk, omdat muskus- en beverratten een gevaar voor onze waterkeringen en -veiligheid vormen.

Samenwerken centraal

Het succesvol terugdringen van de populatie komt voornamelijk door een andere manier van muskusrattenbeheer. Daarbij staat een betere samenwerking centraal. Door de beheerders van de waterschappen onderling, maar ook door de noordelijke waterschappen in Noord-Oost Nederland (Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslan, Hunze en Aa’s, Vechtstromen en Waterschap Drents Overijsselse Delta). Hierdoor kunnen de muskusratten veel effectiever en efficiënter bestreden worden.

Van ‘schoon naar vuil’

Waterschap Noorderzijlvest werkt daarbij van ‘schoon naar vuil’. De gebieden waar zich weinig tot geen rattenpopulatie bevindt – de zogeheten schone gebieden – worden schoongehouden, terwijl de gebieden waar nog veel muskusratten zitten – de vuile gebieden – veel aandacht krijgen. Door doelmatig in te grijpen in die gebieden, wordt groei naar een hoge populatie voorkomen.

Infographic
In bijgaande infographic ziet u het verloop van de vangst over de afgelopen vijf jaar.

Back to top button