fbpx
14.6 C
Delfzijl
donderdag 04 juni 2020
Home Algemeen Versterking schoolgebouwen Appingedam stap dichterbij

Versterking schoolgebouwen Appingedam stap dichterbij

Appingedam – Op 14 september 2017 is  de Samenwerkingsovereenkomst Onderwijshuisvesting primair onderwijs Appingedam tussen de zes betrokken partijen  ondertekend. Daarmee leggen de partners afspraken vast over de manier waarop de versterking en nieuwbouw  worden uitgevoerd en wie welke verantwoordelijkheid heeft.

Samenwerkingsovereenkomst nodig

Voor het versterken van de schoolgebouwen OPwierde en Olingertil, vervangende nieuwbouw RENN4 en voor tijdelijke huisvesting zijn heldere afspraken nodig tussen alle betrokken partijen. De Samenwerkingsovereenkomst is leidend voor de te maken gedetailleerde afspraken per project. Met het ondertekenen van de Samenwerkingsovereenkomst is de versterking en vernieuwing van de schoolgebouwen weer een stap dichterbij gekomen.

Partners

De partners die de Samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend zijn:  NAM, gemeente Appingedam, Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier, Stichting Openbaar Onderwijs Marenland, Stichting RENN4, Woongroep Marenland. Naast de partijen die tekenen is ook Kids2b betrokken bij de samenwerking. Zij levert kinderopvang  én peuterspeelzaalwerk in de twee integrale kindcentra OPwierde en Olingertil.

Toekomstbestendig

Naast het bouwkundig versterken spannen de gemeente Appingedam, de schoolbesturen en Woongroep Marenland zich ook in om de schoolgebouwen kwalitatief te verbeteren om ze meer toekomstbestendig te maken.

Scholenprogramma

Al geruime tijd wordt in het aardbevingsgebied gewerkt aan het ‘scholenprogramma’ dat zich richt op het aardbevings- én toekomstbestendig maken van schoolgebouwen. In Appingedam zijn de afgelopen jaren Integrale Kindcentra (IKC) opgezet: Olingertil en OPwierde. Deze gebouwen zullen bouwkundig worden versterkt. Voor het speciaal (basis)onderwijs van RENN4 wordt gestreefd naar vervangende nieuwbouw.

Planning

De partijen hebben naar elkaar het streven uitgesproken dat de nieuwe of de bouwkundig versterkte schoolgebouwen binnen  vijf jaar in gebruik genomen moeten zijn (voor 1 juli 2021).

Advertenties