Veel animo voor nieuwbouwwoningen in Delfzijl

Delfzijl – Maandag 22 juni sloot de inschrijfperiode voor meerdere nieuwbouwprojecten in Delfzijl.
In de afgelopen weken werden de eerste 63 koopwoningen aangeboden en er zijn bij de betrokken makelaars hiervoor 92 inschrijvingen binnengekomen. Door dit grote aantal was het voor enkele projecten nodig om via loting te bepalen wie welke woning toegewezen krijgt.

Burgemeester Gerard Beukema: “Het aantal inschrijvingen heeft onze hoge verwachtingen nog overtroffen. Ik kan niet anders concluderen dan dat dit aanbod zeer goed aansloot bij de vraag. Met die ervaring gaan wij snel aan de slag om een nieuw aanbod tot stand te brengen, bijvoorbeeld in de Landenbuurt en op het terrein van het voormalige Delfzicht Ziekenhuis, dat door de gemeente is aangekocht. Hier ontstaan uitstekende mogelijkheden op een mooie locatie.”

Nieuwe koopwoningen beschikbaar Voor de koopwoningen aan de Uitwierderweg en in de Schrijversbuurt geldt dat er nog enkele woningen beschikbaar zijn. In aanvulling daarop gaan er na de zomerperiode nog eens 24 appartementen in Kwelderland in de verkoop.

Ook animo voor nieuwe huurwoningen
Gelijktijdig met de woningen die in de verkoop gingen, kon een deel van de huurders die vanwege de versterking moet verhuizen zich inschrijven voor huurwoningen in de Schrijversbuurt en de Uitwierderweg te Delfzijl. Hier schreven ruim 100 huurders zich in voor 53 woningen. De toewijzingsgesprekken zijn inmiddels afgerond.

Meer aanbod Voor de kopers die zijn uitgeloot of nog niet hun plekje gevonden hebben, geldt dat er toegewerkt wordt naar meer aanbod. Op de website www.thuisindelfzijl.nl staan alle nieuwe woonplekken.

Voldoende aanbod
De komende jaren worden er in Delfzijl vanwege de versterkingsopgave op diverse locaties nieuw-bouwwoningen gebouwd. Op dit moment zijn er in totaal meer dan 600 woningen in ontwikkeling, waarvan een deel voor de koopsector en een deel voor de huursector bedoeld is. Daarin is rekening gehouden met meer woningen, zodat er ook voor de reguliere koopmarkt voldoende aanbod is.

Back to top button