College Het Hogeland kiest locatie voor tijdelijk dorpshuis Zandeweer

Zandeweer – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland heeft de locatie voor het tijdelijke dorpshuis in Zandeweer aangewezen. Deze is namelijk door de aardbevingen beschadigd. Uit onderzoek blijkt dat het gebouw bouwkundig versterkt moet worden. Zo dusdanig, dat besloten is om het geld in te zetten voor sloop en nieuwbouw. Het tijdelijke dorpshuis komt op het grasland naast de begraafplaats aan de Onnemaweg. De inwoners van Zandeweer, Eppenhuizen en Doodstil dachten mee over enkele geschikte locaties en de locatie aan de Onnemaweg was het meest populair.

Na het besluit over de locatie nodigde de gemeente de direct omwonenden van het gekozen perceel uit voor een informatiebijeenkomst om mee te denken over de beste plaatsing van het dorpshuis op het perceel. Dit gebeurde in samenwerking met dorpshuis t Klokhoes, Vereniging Dorpsbelangen Zandeweer, Eppenhuizen en Doodstil en Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het was de eerste 1,5 meter bijeenkomst die de gemeente sinds de corona-uitbraak organiseerde. En met succes. Verschillende visies en belangen werden met elkaar besproken. Zo ontstond er begrip, met als resultaat dat er overeenstemming is bereikt over de inrichting van de locatie.

Het tijdelijk dorpshuis wordt 33 meter lang en 12 meter breed. Daarnaast komt er een opslag, parkeergelegenheid, toegangsweg, grondwal en groenvoorziening. Gebiedswethouder Eltjo Dijkhuis: ‘De grondwal en de groenvoorziening waren belangrijk voor de omwonenden. Deze waren nog geen onderdeel van het ontwerp, maar als gemeente komen we hierin natuurlijk graag tegemoet. Die zorgen er namelijk voor dat het gebouw vanaf een afstand minder zichtbaar is en  omwonenden prettig kunnen blijven wonen’.

NCG bereidt momenteel de vergunningaanvragen voor en vraagt naar verwachting eind juli de vergunning aan bij het college. Als de gemeente deze aanvraag goedkeurt, gaat de bezwaarprocedure in. Daarna wordt de grond bouwrijp gemaakt. De plaatsing van het dorpshuis gebeurt door een aannemer, naar verwachting in het najaar. Een aantal weken vóór de start van het bouwrijp maken van de locatie krijgen de inwoners van Zandeweer, Doodstil en Eppenhuizen een brief van de gemeente met meer informatie over de planning.

Back to top button