UWV: WW in Groningen verder gedaald; maar nog altijd niet op niveau van jaar geleden

Groningen – In november nam in Groningen het aantal WW-uitkeringen verder af. Na een forse toename vlak na de corona-uitbraak, daalt de WW nu al enige maanden achtereen. In het derde kwartaal herstelde de arbeidsmarkt zich enigszins van de klap na de corona-uitbraak. UWV laat zien welke beroepen voldoende tot goede baankansen bieden. Dat geeft richting aan mensen die op zoek moeten naar ander werk of willen nadenken over omscholing.

Verdere afname WW in november
Eind november telde Groningen 8.767 WW-uitkeringen. Dat is 2,9% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in november af met 139 uitkeringen (-1,6%) ten opzichte van vorige maand. Na een forse toename van het aantal WW-uitkeringen na de uitbraak van het coronavirus, daalt de WW nu al zes maanden achtereen. Het beeld in november verschilt per sector. In de meeste sectoren neemt het aantal WW-uitkeringen af. Zo daalt de WW in onderwijs, zorg & welzijn en zakelijke diensten. Vooral in de horeca stijgt de WW. Door het einde van het hoogseizoen in deze sector is het gebruikelijk dat het aantal WW-uitkeringen in het najaar stijgt. Dit jaar speelt ook de sluiting van de horeca door de gedeeltelijke lockdown een rol.

Spanning arbeidsmarkt veert iets terug
In het derde kwartaal herstelde de arbeidsmarkt zich enigszins van de klap na de corona-uitbraak. Dit had deels te maken met het opleven van seizoenswerkgelegenheid. Daarmee nam ook de spanning op de arbeidsmarkt weer wat toe. Een afname van het aantal mensen dat kortdurend in de WW zit en een toename aan openstaande vacatures zorgden ervoor dat in Groningen in het derde kwartaal de spanning op de arbeidsmarkt overging van ruim naar gemiddeld. Voor werkzoekenden betekent dit dat de kans op werk weer wat is toegenomen. Vergeleken met vorig jaar is de spanning op de arbeidsmarkt echter minder.

Kansrijke beroepen geven richting aan overstap en scholing
Ook na de corona-uitbraak biedt de arbeidsmarkt kansen op werk. Voorwaarde is wel dat werkzoekenden wendbaar zijn en bereid zijn zich te scholen. UWV laat zien welke beroepen voldoende tot goede baankansen bieden (deze informatie kan je hier vinden). Dat geeft richting aan mensen die op zoek moeten naar ander werk of willen nadenken over omscholing. Er zijn kansen op verschillende niveaus. Zo staan er beroepen in het overzicht waar geen of nauwelijks instroomeisen worden gesteld, zoals asbestverwijderaars, ongediertebestrijders en verkeersregelaars. In de meeste beroepen wordt er gevraagd om specifieke kennis en vaardigheden op middelbaar niveau, zoals verzorgenden IG, verpleegkundigen, hoveniers, monteurs zonnepanelen, onderhoudsschilders, verspaners, vrachtwagenchauffeurs, handhavers openbare ruimte (BOA’s), uitkeringsdeskundigen en bakkers. Ook op hoger niveau zijn er baankansen. Denk aan operatieassistenten, docenten talen of exacte vakken, ict programmeurs, securityspecialisten, inkopers, accountants en bedrijfsleiders in supermarkten.

Meer WW-uitkeringen dan vorig jaar
Vergeleken met een jaar geleden telt Groningen meer WW-uitkeringen. Dit komt door de stijging van de WW in de eerste maanden na de corona-uitbraak. Eind november 2020 telde Groningen 950 meer WW-uitkeringen (+12,2%) dan in november 2019.

Wisselend beeld in Nederland
Eind november telde Nederland 276.369 WW-uitkeringen. Dat is 3,0% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 278.275 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen daarmee licht, met 1.906 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (-0,7%). Het beeld in Nederland is wisselend, met een afname in de meeste provincies, maar een toename in Zeeland en Noord-Holland. Een jaar eerder telde Nederland 227.693 WW-uitkeringen. Daarmee steeg de WW in Nederland op jaarbasis met 48.676 uitkeringen (21,4%). De stijging van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.

Regionale verschillen
Ook het beeld in de drie noordelijke provincies is wisselend. In november nam de WW af in Groningen, maar bleef nagenoeg gelijk in Friesland en Drenthe. Ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een toename van het aantal WW-uitkeringen te zien.

  • UWV verstrekte eind november in de provincie Friesland 10.217 WW-uitkeringen; ongeveer gelijk aan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind november 12% hoger dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in november heel licht toe met 0,3% naar 7.558. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een stijging van 11,2%.

IT-talentenprogramma en scholingstraject in arbeidsmarktregio Groningen
De IT-sector is de enige beroepsklasse in de arbeidsmarktregio Groningen die kampt met personeelskrapte. Er is grote behoefte aan softwaretesters, applicatieontwikkelaars en data-, security- en netwerkspecialisten. Deze banen staan in de top 15 van krapteberoepen in de arbeidsmarktregio Groningen.

Waar in vele sectoren reorganisaties elkaar opvolgen en het aantal vacatures beperkt is, is in de IT-sector sprake van veel vacatures. Geschikte en gemotiveerde kandidaten vinden voor deze banen is lastig. UWV slaat samen met werkgevers en IT-opleider Startel de handen ineen om aan de grote vraag naar IT-medewerkers te voldoen door IT-talent (om) te scholen met als gezamenlijk doel: Gemotiveerde werkzoekenden selecteren, opleiden en gereed maken voor een succesvolle carrière in de IT.

Werkgevers die zich aansluiten bij het omscholingstraject en IT-talentenprogramma van Startel geven geschikte kandidaten een kans om deel te gaan nemen aan een maatwerktraject van leren & werken gedurende vier maanden (met behoud van uitkering) met uitzicht op werk bij de deelnemende werkgevers. Ook werkgevers die afscheid moeten nemen van personeel en hun medewerkers een omscholingsbudget meegeven, kunnen zich aansluiten bij het IT-talentenprogramma. UWV is samen met TTM HRM Advies (die het assessment uitvoert) en betrokken gemeenten verantwoordelijk voor werving & selectie van de juiste kandidaten op basis van geschikte profielen. 

Belangrijke uitgangspunten voor dit (om)scholingstraject zijn onder meer de betrokkenheid van werkgevers en de no cure no pay methode. Werkgevers hoeven alleen een vergoeding aan de deelnemer te betalen als er een match is en het scholingstraject voor de betreffende deelnemer daadwerkelijk start. Dit vraagt extra aandacht voor de 1e screening van de ontvangen CV’s en te checken wie er op welke beschikbare profielen het beste aansluiten.

Back to top button