UWV: WW in Groningen duikt na coronajaar onder niveau van eind 2019

Groningen – In juni nam de WW in Groningen verder af met 5,6 procent. Ook lag het aantal WW-uitkeringen lager dan vorig jaar. De WW is in juni 2021 na een sterke stijging in het coronajaar 2020 weer onder het niveau van eind 2019. Beroepen met goede baankansen zorgen onder andere voor de daling van de WW. UWV bracht in juni 2021 een nieuwe versie van de Kansrijke beroepenlijst uit.

WW in juni verder gedaald
Eind juni telde Groningen 7.377 WW-uitkeringen. Dat is 2,4% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in juni af met 438 uitkeringen (-5,6%) ten opzichte van vorige maand. De WW daalde in juni in vrijwel alle sectoren. Vooral in de uitzendsector, horeca en detailhandel nam het aantal WW-uitkeringen af. Ook in alle leeftijdscategorie├źn was er sprake van een daling van de WW, maar het sterkst onder jongeren tot 27 jaar. Eind juni 2021 ligt het aantal WW-uitkeringen voor de derde keer op rij lager dan een jaar eerder. In juni 2020 waren er nog 10.278 uitkeringen. Dat aantal is 28,2 procent lager in juni 2021 (-2.901 uitkeringen).

WW in heel Nederland gedaald
Eind juni telde Nederland 238.309 WW-uitkeringen. Dat is 2,6% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 249.568 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen daarmee af met 11.259 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (-4,5%). In alle provincies nam het aantal WW-uitkeringen in juni af. Een jaar eerder telde Nederland 300.597 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 62.288 uitkeringen (-20,7%). De daling van de WW op jaarbasis is ook in alle provincies zichtbaar.

WW lager dan eind 2019
Vanaf het einde van de economische crisis tot eind 2019 was er in Groningen sprake van een constante daling van het aantal WW-uitkeringen door het goede economische klimaat. Aan deze daling kwam al voor corona een einde, waarna de WW in het coronajaar 2020 flink steeg. Na een piek in zomermaanden van 2020 herstelde de WW in rap tempo. Met name begin 2021 daalde het aantal WW-uitkeringen snel. Deze maand ligt het aantal WW in Groningen voor het eerst onder het niveau van eind 2019.

Kansrijke beroepen bieden mogelijk perspectief voor werkzoekenden
De daling van de WW is onder andere een gevolg van een economie die voorzichtig openging. Hierdoor ontstonden betere perspectieven op werk. Dat blijkt ook uit het nieuwe overzicht van UWV met kansrijke beroepen, dat in juni 2021 is geactualiseerd. Ten opzichte van de vorige lijst zijn er verschillende kansrijke beroepen bijgekomen. Vaak gaat het om beroepen die voor de coronacrisis al goede kansen boden op werk. Nu de economie steeds meer opengaat, groeit de vraag naar personeel in deze beroepen weer. Dat is vooral te zien bij beroepen in de horeca en detailhandel. Beroepen die nu ook kansrijk zijn, zijn bijvoorbeeld restaurantkoks en medewerkers bediening horeca, verkoopmedewerkers en pedagogisch medewerkers kinderopvang. Op de lijst staan veel beroepen in de techniek, het onderwijs en de zorg, maar ook in kleinere segmenten zijn kansrijke beroepen.

Regionale verschillen
In juni nam de WW af in alle drie de noordelijke provincies. Ook ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een afname van het aantal WW-uitkeringen te zien.

  • UWV verstrekte eind juni in de provincie Friesland 8.464 WW-uitkeringen; 8,0% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind juni 25,8% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe nam in juni met 7,2% af tot 6.282. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 23,4%.
Back to top button