UWV: Kansen voor beveiligers in Groningen

Groningen – In de provincie Groningen daalt het aantal WW-uitkeringen in juni verder. In vrijwel alle beroepsgroepen neemt het aantal WW-uitkeringen af. Ook voor werkzoekenden in beveiligingsberoepen zijn de kansen goed. 

Minder WW-uitkeringen in juni
Eind juni telde Groningen 5.341 WW-uitkeringen. Dat is 1,7% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in juni af met 129 uitkeringen (-2,4%) ten opzichte van vorige maand. Vanuit alle sectoren daalde de WW. Vooral onder WW’ers uit bouw, uitzendbranche en horeca & catering nam het aantal uitkeringen af. Met name de WW-uitkeringen aan technisch en transport personeel verminderden. Eind juni 2022 was het aantal WW-uitkeringen in Groningen ruim lager dan een jaar eerder (-27,6%).

Beroepen in de beveiliging bieden goede kansen op werk
De afgelopen twee jaar was er door lockdowns, reisbeperkingen en afgelaste concerten en evenementen plots veel minder werk voor beveiligers. Vanaf het 2e kwartaal van 2021 herstelde de branche zich. Het aantal vacatures groeide en kwam in de zomermaanden van 2021 al uit boven het niveau van vóór corona. Dat herstel zet door: in het eerste kwartaal van 2022 stonden in Groningen bijna 200 vacatures open voor beroepen in de beveiliging. In het merendeel van de vacatures worden objectbeveiligers gevraagd, daarnaast gaat het om ambulant beveiligers en parkeerwachters. Voor werkzoekenden zijn er dan ook goede kansen om een baan in de beveiliging te vinden op diverse mbo-niveaus..

De UWV publicatie Personeelstekorten in beveiligingsberoepen geeft meer informatie over de arbeidsmarkt in beveiligingsberoepen.

Afname WW in Nederland
Eind juni telde Nederland 160.699 WW-uitkeringen. Dat is 1,7% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 164.757 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen daarmee af met 4.058 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (-2,5%). Een jaar eerder telde Nederland 238.309 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 77.610 uitkeringen, bijna een derde van het bestand (-32,6%). De forse daling van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.

Regionale verschillen
In juni nam de WW af in alle drie de noordelijke provincies. Ook ten opzichte van vorig jaar was overal in het Noorden een afname van het aantal WW-uitkeringen te zien.

  • UWV verstrekte eind juni in de provincie Friesland 5.933 WW-uitkeringen; 5,3% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind juni 29,9% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe nam in juni met 5,4% af tot 4.442. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 29,3%.

Back to top button