UWV: Grote vraag naar technisch personeel in mobiliteitsbranche

Groningen – In maart nam het aantal WW-uitkeringen in Groningen af, na vijf maanden stijging. Daarvoor vertoonde de WW jarenlang een dalend verloop. Voor de mobiliteitsbranche betekent dit minder mogelijkheden om hun technische vacatures in te vullen. In deze branche is het met name lastig mensen te krijgen voor het repareren van auto’s. UWV biedt werkgevers 34 oplossingen voor het werven en behouden van personeel.

Afname WW-uitkeringen in Groningen
Eind maart ontvingen 6.207 inwoners van de provincie Groningen een WW-uitkering. Dat is 1,9% van de Groningse beroepsbevolking. In maart nam het aantal WW-uitkeringen in Groningen licht af met 0,3% (-21 uitkeringen). Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen toe in de afgelopen maand met 0,5%. Ten opzichte van vorige jaar steeg de WW zowel in Groningen (+7,9%) als landelijk (+10,3%).

Grote krapte in mobiliteitsbranche
Begin 2024 ervaart de helft van de ondernemers in de mobiliteitsbranche het tekort aan arbeidskrachten als een belemmering voor het bedrijf. Dit blijkt uit de publicatie Mobiliteitsbranche in beeld van UWV. De mobiliteitsbranche bestaat uit verschillende deelsectoren in de meer technische kant (zoals automonteurs, autoschadeherstellers en autospuiters) en de commerciële kant (zoals verkopers van auto’s, vracht- en bedrijfswagens). Verreweg de meeste functies in de mobiliteitsbranche zijn technische beroepen. De krapte heeft vooral betrekking op de technische functies in de mobiliteitsbranche, waarvoor al lange tijd de arbeidsmarkt zeer krap is. In de provincie Groningen staan er op het moment ongeveer 50 vacatures open voor technische functies in de mobiliteitsbranche. Hoewel dit aantal niet erg groot is en in de tweede helft van 2023 wat is gedaald, is het duidelijk hoger dan voor de coronapandemie. Technisch personeel is daarnaast in vrijwel alle sectoren moeilijk te vinden. Binnen de technische vacatures in de mobiliteitsbranche is automonteur het meest gevraagde beroep.

Mobiliteitsbranche heeft relatief jong personeel
Anders dan in veel andere sectoren, speelt in de mobiliteitsbranche vergrijzing een minder grote rol. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de transport & logistiek, die de meest vergrijsde sector is in Groningen. Van de werkenden in de mobiliteitsbranche is 23% jonger dan 25 jaar. In alle andere sectoren is dit 17%. Het aandeel 55+ is juist lager in de mobiliteitsbranche: gemiddeld zijn 17% van de werkenden 55 jaar of ouder, terwijl dat gemiddeld in alle sectoren 22% zijn.

Hoewel het goed is dat jongeren de mobiliteitsbranche weten te vinden, zijn er toch tekorten in de branche, met name aan technici. Voor de branche is het een uitdaging om aan de ene kant meer nieuw personeel te werven, maar ook de (vrij jonge) medewerkers aan zich te binden. Hier bieden de 34 oplossingen die UWV in 2023 uitbracht, tips voor. Deze oplossingen zijn verdeeld in drie strategieën:

Lees meer in de UWV-publicatie Mobiliteitsbranche in beeld.

Vergelijkbaar beeld WW in Drenthe en Friesland

In maart nam de WW af in alle drie noordelijke provincies. Samen met Zeeland zijn dit deze maand de enige provincies die een afname van de WW laten zien. Ten opzichte van vorig jaar is er overal in het Noorden sprake van een stijging van het aantal WW-uitkeringen.

  • UWV verstrekte eind maart in Friesland 6.824 WW-uitkeringen; 1,1% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind maart 8,4% hoger dan vorig jaar.

Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe nam in maart af met 1,9% tot 5.097. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een stijging van 7,3%.

Back to top button