Partij voor de Dieren wil volledige stop op gebruik van landbouwgif in de provincie Groningen

Groningen – De Partij voor de Dieren Groningen uit haar verbijstering over het gebrek aan actie van Gedeputeerde Staten met betrekking tot het alarmerende feit dat Groningers sporen van landbouwgif in hun lichaam hebben. Deze gifstoffen, ook aangetroffen in huisstof, worden gelinkt aan ernstige ziektes. Een tweede punt van zorg betreft het gebruik van PFAS-houdende pesticiden in de aardappelteelt, wat ook gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. De Statenfractie heeft vandaag vragen gesteld aan het College over de impact van het overmatige gebruik van gif op de volksgezondheid en het milieu, en dringt aan op een spoedige afbouw van alle landbouwgif.

Uit een grootschalig onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Wageningen, in opdracht van de Europese Commissie, is gebleken dat Groningers en Friezen de hoogste concentraties landbouwgifstoffen in hun urine hebben. Het onderzoek, dat plaatsvond in 11 landen, richtte zich op 24 boeren met hoofdzakelijk aardappelteelt en hun omgeving, evenals 24 inwoners van de stad Groningen. In totaal zijn er 170 verschillende soorten landbouwgif aangetroffen in bodem- en huisstofmonsters, waarvan glyfosaat het meest voorkomende en in grote hoeveelheden aangetroffen gif is. Glyfosaat heeft invloed op de bacteriële samenstelling in de darmen, wat in verband wordt gebracht met ernstige gezondheidsproblemen zoals psychiatrische aandoeningen en neurodegeneratieve ziekten.

Daarnaast kwam recentelijk naar voren dat PFAS-houdende pesticiden vaak worden gebruikt in de gangbare aardappelteelt, wat kan leiden tot ophoping van PFAS in de Groninger landbouwbodem. PFAS-chemicaliën, bekend als ‘forever chemicals’, veroorzaken grote risico’s voor de menselijke gezondheid, zoals aantasting van het immuunsysteem en verhoogde kans op kanker. De PvdD eist daarom een volledig verbod op het gebruik van landbouwgif en pleit voor een omschakeling naar biologische landbouwpraktijken.

Stijn ten Hoeve, fractievoorzitter van de PvdD Groningen, benadrukt het belang van volksgezondheid en milieubescherming als absolute prioriteit. Hij roept op tot een plan van aanpak voor de afbouw van landbouwgif en pleit voor biologische landbouw als norm in de provincie Groningen.

Back to top button