Traject ‘Digitale Geletterdheid’ met minimaal twee jaar verlengd voor scholen in Noord- en Midden-Groningen

Appingedam – Kansrijke Groningers en Basicly hebben goed nieuws! Het traject ‘Digitale Geletterdheid’ wordt per 1 januari 2023 voor alle deelnemende basis- en middelbare scholen in Noord- en Midden-Groningen met minimaal twee jaar verlengd.

Eind dit jaar hebben 100 scholen in de afgelopen 4 jaar het traject succesvol afgerond. En met het behalen van dit doel is dit traject, wat in 2018 geïnitieerd is door de Economic Board Groningen in samenwerking met Kansrijke Groningers, een geweldig succes geworden. Nergens in Nederland werken zoveel leerlingen (meer dan 11.000) en leerkrachten/ docenten (meer dan 700) op structurele basis aan hun digitale geletterdheid.

Naast het behalen van dit mooie resultaat, staan de scholen ook allemaal op voorsprong ten opzichte van andere scholen in Nederland. De minister van onderwijs heeft onlangs aangekondigd dat digitale geletterdheid een van de 6 basisvaardigheden wordt in het Nederlandse onderwijs. Iets wat de scholen van Kansrijke Groningers in Noord- en Midden-Groningen nu al op orde hebben!

Vereniging Kansrijke Groningers vindt het belangrijk dat alle leerlingen en leerkrachten/ docenten ook na 1 januari 2023 aan digitale geletterdheid blijven werken. Om die reden heeft zij met Basicly een intentieovereenkomst getekend voor de komende 6 jaar, waarvan de aankomende 2 jaar definitief zijn. Zo kunnen de deelnemende scholen de komende 2 jaren kosteloos gebruik blijven maken van het ‘Basicly platform’ inclusief de toegang tot een e-buddy, is er een mogelijkheid om trainingen te boeken en kunnen nog niet deelnemende scholen in Noord- en Midden-Groningen alsnog deelnemen.

Project Digitale Geletterdheid
In opdracht van Kansrijke Groningers begeleidt Basicly sinds schooljaar 2018-2019 meer dan 100 scholen in het primair en voortgezet onderwijs in de aardbevingsregio bij de structurele implementatie van digitale geletterdheid. Het doel van Kansrijke Groningers is om de leerlingen in dit gebied een voorsprong te geven en zijn daarbij van mening dat digitale geletterdheid essentieel is.

Het doel van dit specifieke project is om de scholen te helpen bij een structurele borging van digitale geletterdheid in hun onderwijs. Basicly begeleidt de scholen daarbij middels een implementatietraject van twee jaar. Elke deelnemende school heeft gedurende twee jaar persoonlijke begeleiding van een Basicly buddy gehad om samen vanuit een schoolplan- en visie te werken naar de borging van digitale geletterdheid.

Eind dit jaar hebben al deze 100 scholen hun traject afgerond, wat wil zeggen dat zij digitale geletterdheid structureel geborgd hebben en hier structureel aan werken. Daarnaast heeft Kansrijke Groningers met dit project al meer dan 11.000 leerlingen bereikt en beoordelen de meer dan 750 deelnemende leerkrachten/ docenten dit project met gemiddeld een 8.

Vereniging Kansrijke Groningers
Het ‘Project Digitale Geletterdheid’ van Kansrijke Groningers maakt onderdeel uit van een viertal programmalijnen (ICT & techniek/ondernemen/talent, loopbaan & ambitie/werk in de regio) die gedurende een hele schoolgeneratie worden aangeboden. Met de opgedane kennis, vaardigheden en ervaring bij leerkrachten/ docenten kunnen deze onderdelen opgenomen worden in de reguliere programma’s van de scholen. Ultiem doel is dat alle 17.500 leerlingen uit de regio 100% kansrijk zijn op de arbeidsmarkt.

Het ‘Project Digitale Geletterdheid’ wordt mogelijk gemaakt met middelen van de Economic Board Groningen, het Nationaal Programma Groningen, provincie Groningen, gemeente Het Hogeland, gemeente Midden-Groningen, gemeente Eemsdelta en gemeente Groningen (Voormalig Ten Boer).

Back to top button