Toornwerd ongerust over lot Doorderpad

Toornwerd – Het dorp Toornwerd is ongerust over het lot van het Doorderpad. “In oktober 2019 hoorden we voor het eerst over de plannen om het Doorderpad van een schelpenpad tot een betonpad te maken”, vertelt Fenneke Colstee uit Toornwerd. “We hebben toen direct aan de bel getrokken en gezegd dat we mee willen praten.”

Een jaar later werd ontdekt dat de gemeente beslist had het Doorderpad niet alleen met beton te verharden maar ook nog te verbreden van 120 naar 250 cm. Dorpsvereniging, omwonenden en andere verontrusten protesteerden bij de gemeente Loppersum, die vervolgens in een schriftelijke reactie liet weten dat de werkzaamheden voorlopig zijn gestaakt en dat zal worden uitgezocht hoe het zo mis heeft kunnen lopen wat betreft de communicatie.

“Wij dromen nog steeds van een schelpenpad van 120 cm max (zoals het ook oorspronkelijk was) en dan weer goed aangelegd, zodat het opnieuw zo’n 15 jaar zonder noemenswaardig onderhoud mee kan.”

Gert Drenth (ChristenUnie Eemsdelta) stelt, naar aanleiding van het bovenstaande, vragen aan het college van Raad Eemsdelta. Na ruim 5 maanden verder ligt het Doorderpad er nog steeds onaangeroerd bij, na het omploegen van het pad door de aannemer en de stillegging van de werkzaamheden in september 2020.

Het college, bij monde van wethouder Pier Prins, heeft aangeven een besluit voor te bereiden en daarna in gesprek te gaan met de omwonenden. Het college verwacht dit voorjaar te kunnen starten met de werkzaamheden.

Back to top button