Tiny Forest bij nieuwe Kindcentrum Ten Boer

Ten Boer – Basisschoolleerlingen in Ten Boer plantten op 30 november, samen met IVN Natuureducatie, een Tiny Forest op het schoolplein van het nieuwe Kindcentrum Ten Boer. OBS De Huifkar, CBS De Fontein en kinderopvang Kids2b kunnen over een tijdje dus allemaal gebruikmaken van dit minibos met buitenlokaal. Een Tiny Forest is een groene oase ter grootte van een tennisbaan: 600 boompjes (30 soorten) op 200 m2. Waar bomen groeien, insecten zoemen en egels kunnen schuilen. Een plek waar kinderen leren over de natuur en les krijgen in het buitenlokaal.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het is een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar zeker ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal; over de natuur, maar ook reken- en taallessen kunnen er gegeven worden. Buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Het bos zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. De leerlingen zetten samen zo’n 30 verschillende soorten bomen in de aarde. Dicht op elkaar, want dat hoort bij de Tiny Forest-methode en zorgt ervoor dat de bomen snel zullen groeien en er over 10 jaar al een volwassen bos zal staan.

Meerdere Tiny Forests in gemeente Groningen
In afstemming met IVN worden vier Tiny Forests aangelegd in de gemeente Groningen. De eerste Tiny Forest werd in december 2018 geplant in Gravenburg en onlangs werd er ook een aangelegd bij CBS de Borg in Haren. Het vierde bosje komt bij de nieuwe school in Meerstad. De gemeente is erg blij met de locatie in Ten Boer; een prachtige plek aansluitend aan het groene schoolplein en het ijsbaanterrein. Samen met IVN gaat de gemeente Groningen ook deelnemen aan een Europees project, zodat in de periode 2021-2024 nog eens vier Tiny Forests kunnen worden gerealiseerd in de buurt van scholen en BSO’s.

Verbinden van mens en natuur
Door verstedelijking, digitalisering en ons drukke bestaan is de kloof tussen mens en natuur groter dan ooit. IVN werkt aan een (be)leefwereld waarin contact tussen mens en natuur vanzelfsprekend is. Een Tiny Forest voor de deur prikkelt de nieuwsgierigheid en geeft mensen de kans om de natuur in de eigen leefomgeving te ontdekken en daarover te leren. Ook heeft een bos een positief effect op de gezondheid: meer natuur in de buurt kan zorgen voor minder stress en stressgerelateerde klachten. IVN wil dat elke buurt zijn eigen minibos krijgt, zo komt de natuur in steden steeds dichterbij.

Back to top button