Tinten Welzijnsgroep wordt definitief nieuwe aanbieder basisondersteuning in BMWE-gemeenten

Winsum  – Tinten Welzijnsgroep heeft definitief de opdracht gekregen om de basisondersteuning uit te voeren in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Vanaf 2018 gaat de lokale werkorganisatie “Mensenwerk Hogeland” van start, waarin het maatschappelijk werk en welzijnswerk, jongerenwerk en cliëntondersteuning wordt ondergebracht.

“We zijn blij met deze partij en hebben er alle vertrouwen in dat Tinten Welzijnsgroep de basisondersteuning goed zal uitvoeren”, zegt wethouder Harald Bouman van de gemeente Eemsmond. De gemeenten hebben met Tinten Welzijnsgroep de afspraak gemaakt dat bij de uitvoering zoveel mogelijk van het huidige personeel ingezet gaat worden. Binnenkort organiseert Tinten informatiebijeenkomsten voor het personeel van de huidige organisaties.

Geen bezwaren
De keuze voor Tinten Welzijnsgroep is het resultaat van een Europese aanbesteding volgens de Best Value aanpak. Dit traject is in het voorjaar van 2017 gestart. De gemeenten zijn verplicht om opnieuw aan te besteden, omdat de contracten met de huidige partijen eind dit jaar aflopen. Tinten welzijnsgroep kwam hierbij als beste uit de bus. Deze week liep de bezwaartermijn van het gunningbesluit af. Er zijn geen bezwaren ingediend. Hierdoor kan Tinten Welzijnsgroep definitief van start gaan.

Nieuwe organisatie
Tinten Welzijnsgroep gaat haar werk in de BMWE-gemeenten uitvoeren onder de naam: “Mensenwerk Hogeland”. Inwoners die momenteel ondersteuning van de huidige aanbieders ontvangen, worden zo snel mogelijk geïnformeerd over de overgang naar de nieuwe organisatie.  De huidige welzijnsorganisaties gaan de komende periode samen met Tinten Welzijnsgroep zorgen voor een goede overdracht en soepele overgang naar de nieuwe organisatie. De bestaande activiteiten worden na 1 januari 2018 door Tinten Welzijnsgroep voortgezet. Daar waar wenselijk, wordt het activiteitenaanbod in de loop van het jaar, in overleg met inwoners en de gemeenten, aangepast.

Back to top button