Symbolische strijd: oude kastanjeboom hindert miljoeneninvestering Delfzijl

Farmsum – In de investeringsplannen van Perpetual Next, een bedrijf dat twee fabrieken wil bouwen bij Delfzijl, speelt een 90 jaar oude oude kastanjeboom een onverwachte hoofdrol. Het bedrijf wil de fabrieken DeltaTorr en DeltaNor oprichten voor de verwerking van afvalstromen en de productie van methanol, waarvoor het circa achthonderd miljoen euro wil investeren. De locatie, genaamd Oterdumerwarven, herbergt echter nog enkele oude bomen en restanten van gesloopte boerderijen. Enkele omwonenden hebben een brief geschreven naar Groningen Seaports, waarin ze pleiten voor het behoud van de oude kastanjeboom die voor Perpetual Next een obstakel vormt.

De directeur van Perpetual Next, René Buwalda, uitte afgelopen maandag in het NOS-journaal zijn frustraties over de situatie. Hij ziet de kastanjeboom als symbool voor de obstakels waarmee ondernemers in Nederland worden geconfronteerd. Buwalda benadrukt dat het verplaatsen van de boom geen probleem is, maar wijst op bredere zorgen over het investeringsklimaat in Nederland. Hij deelt de bezorgdheid van werkgeversorganisatie VNO-NCW over het verslechterende investeringsklimaat en stelt dat ondernemers in Nederland vaak met struikelblokken worden geconfronteerd, wat investeringen elders aantrekkelijker maakt.

Groningen Seaports, de beheerder van het industrieterrein, hecht veel waarde aan de natuur in de omgeving. Ze geven aan bereid te zijn mee te denken over een oplossing voor de kastanjeboom, maar benadrukt dat de boom de plannen van Perpetual Next strikt genomen niet in de weg staat. Het terrein en de boom heeft geen beschermde status.

Perpetual Next lijkt de plannen voor een vestiging in Delfzijl door te zetten. Het bedrijf is in januari begonnen met de procedure voor een Milieu Effecten Rapportage, een noodzakelijke stap voor de bouw van de fabrieken.

Back to top button