Subsidiepot aanschaf nieuwe elektrische auto’s nu al leeg

Nederland – Sinds maandag 30 mei is het maximaal aantal aanvragers dat dit jaar aanspraak kan maken op de subsidie voor de aanschaf van nieuwe elektrische auto’s bereikt. Dat betekent dat de subsidiepot leeg is. Totaal zijn er ruim 21.000 nieuwe elektrische auto’s met subsidie aangeschaft in 2022. Er is nog wel beperkt subsidiebudget beschikbaar voor gebruikte elektrische auto’s (18% op 30 mei 2022).

Met de subsidieregeling wil het kabinet elektrisch rijden voor particulieren aantrekkelijk maken. Elektrische auto’s zijn voordelig in gebruik, maar duurder in de aanschaf. Daarom is in het Klimaatakkoord afgesproken dat particulieren bij aanschaf of private lease subsidie aan kunnen vragen.

De Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (kortweg: SEPP) is bedoeld voor personenauto’s in het segment kleinere en compacte middenklasse, met een catalogusprijs (oorspronkelijke nieuwprijs) tussen de € 12.000 en € 45.000. Andere voorwaarden zijn o.a. dat de auto volledig elektrisch is en een actieradius heeft van minimaal 120 kilometer.

Budget
Om te voorkomen dat de subsidie snel op zou zijn, heeft het kabinet vorig jaar met Prinsjesdag extra geld uitgetrokken. Het totale subsidiebudget voor nieuwe elektrische auto’s in 2022 was bijna vijf keer zo hoog als in 2021. Ook ging het subsidiebedrag per auto dit jaar omlaag. Daarmee konden dit jaar veel meer particulieren met subsidie overstappen naar een elektrische auto.

Voor nieuwe elektrische personenauto’s was het budget voor 2022 €71 mln (€3.350 per auto, dus in totaal konden aanvragen voor maximaal 21.194 auto’s worden toegekend).

Voor gebruikte elektrische personenauto’s is het budget voor 2022 €20,4 mln (€2.000 per auto, dus in totaal kunnen aanvragen voor maximaal 10.200 auto’s worden toegekend).

De subsidie komt bovenop andere financiële voordelen voor particulieren die volledig elektrisch rijden zoals de vrijstelling motorrijtuigenbelasting MRB en de vrijstelling aankoopbelasting op personenauto’s en motorrijwielen BPM.

Nieuw budget 2023
De SEPP-regeling ging in 2020 (juli) van start en loopt tot 31 december 2024. De afspraak met de Tweede Kamer is dat het totale budget verdeeld wordt over de jaren. Zo hebben mensen elk jaar kans om met subsidie over te stappen. Het betekent ook dat als het jaarbudget op is, dat ook echt op is. Wie de komende maanden voor een nieuwe elektrische personenauto wil kiezen én een beroep wil doen op de regeling moet wachten tot begin volgend jaar.

In 2023 komt er weer nieuw subsidiebudget beschikbaar. Voor nieuwe elektrische personenauto’s is het budget voor 2023 €67 mln (€2.950 per auto, dus in totaal kunnen aanvragen voor maximaal 22.711 auto’s worden toegekend). Voor gebruikte elektrische personenauto’s is het budget voor 2023 €32,4 mln (€2.000 per auto, dus in totaal kunnen aanvragen voor maximaal 16.200 auto’s worden toegekend).

Andere regelingen elektrisch vervoer en transport
In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voert RVO verschillende subsidieregelingen uit om elektrisch vervoer en transport te stimuleren. Het doel is dat in 2050 al het wegverkeer in Nederland uitstootvrij is (Klimaatakkoord). Elektrische auto’s stoten geen schadelijke stoffen uit tijdens het rijden. En hebben daarmee een gunstig effect op de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en het klimaat. Het wegverkeer veroorzaakt ongeveer twintig procent van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland.

Andere subsidieregelingen voor aanschaf van elektrische vervoermiddelen zijn o.a. : emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA); emissieloze bouwmachines en bouwvoertuigen, zoals bijvoorbeeld kiepwagens en betonmixers (SSEB) en elektrische vrachtauto’s (AanZET).

Nieuwe aanvragen SEPP
Vanaf 2 januari 2023 is het weer mogelijk de subsidie voor nieuwe (en gebruikte) elektrische personenauto’s aan te vragen bij RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl/sepp. Let op: alleen koop- en leasecontracten die getekend zijn in 2023 komen weer in aanmerking voor subsidie.

Meer informatie:

Back to top button