Subsidie voor innovatieve meetapparatuur bij bedrijf ESD-SiC

Farmsum – Het bedrijf ESD-SiC uit Farmsum krijgt van de provincie Groningen een subsidie van 25.000 euro voor het investeren in apparatuur om te komen tot een nieuw en verbeterd monstervoorbereidingstraject. De apparatuur wordt gebruikt voor het nemen van monsters bij de productie van het product siliciumcarbide. Dit product wordt onder andere verwerkt in producten zoals schuur- en slijpmiddelen en als hittebestendig materiaal voor dieselroetfilters. Door deze nieuwe werkwijze wordt het productieproces schoner, veiliger en wordt er minder energie verbruikt. Ook blijft het bedrijf concurrerend, waardoor de werkgelegenheid behouden blijft.

Het bedrijf ESD-SiC is één van de grootste siliciumcarbidefabrieken ter wereld. De siliciumcarbide wordt wereldwijd verkocht en verwerkt in allerlei duurzame producten en halffabricaten. Het beleid van ESD-SiC is erop gericht om verantwoord om te gaan met het milieu en dit ook in haar bedrijfsvoering terug te laten komen. Het bedrijf laat een nieuwe werkwijze ontwikkelen speciaal voor de monstervoorbereiding.

Behoud en uitbreiding werkgelegenheid

ESD-SiC moet veel concurreren met lagelonenlanden en  landen met geen of weinig aandacht voor milieu- en arbeidsomstandigheden. Om toch concurrerend te kunnen blijven en de continuïteit van het bedrijf te behouden, is het verbeteren van de kwaliteit en efficiency van groot belang. In eerste instantie is behoud van het bedrijf en daarmee de directe en indirecte werkgelegenheid die ESD biedt, van groot belang voor de regio. Op termijn zorgt de investering voor een hogere omzet, waardoor naar verwachting ook het aantal arbeidsplaatsen stijgt.

Back to top button