Studenten Logopedie vragen aandacht voor onzichtbare TOS

Groningen – In september en oktober slaan Kentalis, Pento en de Hanzehogeschool Groningen de handen ineen om extra aandacht te vragen voor de – te vaak nog- onzichtbare taalontwikkelingsstoornis (TOS). En dat is hard nodig. Want veel mensen hebben nog nooit gehoord van TOS. Tweedejaars studenten van de studie Logopedie bezoeken in september diverse basisscholen in Drenthe met een TOS-tas, onder het mom ‘Als taal geen feestje is.’

Vijf procent van de kinderen heeft TOS
In een klas of groep van twintig kinderen, heeft – statistisch gezien – één kind TOS. Bij kinderen met TOS wordt taal in de hersenen minder goed verwerkt. Een kind met TOS heeft grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten. Vroegtijdig de juiste hulp bieden kan grote ontwikkelproblemen en frustraties op latere leeftijd voorkomen. Met extra hulp kunnen kinderen met TOS vaak goed meekomen, bijvoorbeeld door behandeling bij een logopedist. Soms is vroegbehandeling nodig.

De TOS-tas helpt
Het is belangrijk om TOS zo vroeg mogelijk te signaleren zodat de achterstand nog kan worden ingehaald. De TOS-tas biedt hulpmiddelen om de onzichtbare TOS tijdig te herkennen. Studenten van de Hanzehogeschool Groningen bieden de tas persoonlijk aan bij basisscholen Drenthe. De studenten bezoeken de scholen in september. Ook kinderopvangorganisaties in omgeving Assen, Emmen en Hoogeveen kunnen rekenen op een tas. Eerder bleek deze actie al een succes, in Friesland (2018) en Groningen (2019).

Symposium ‘Als taal geen feestje is’
Naast de TOS-tasactie wordt op vrijdagmiddag 8 oktober een speciaal symposium ‘TOS: als taal geen feestje is’ georganiseerd, bedoeld voor professionals in het zorg- en onderwijswerkveld. Het symposium is zowel live (Assen, Bonte Wever) als online (landelijk) te volgen. Tijdens deze middag krijgen de deelnemers meer inzicht in wat TOS is en worden de laatste onderzoeken gedeeld. Bovendien krijgt men praktische handvatten om toe te passen in de klas of op de groep. Daarnaast deelt een ouder haar ervaringen over het leven met een kind met TOS; met dit verhaal wordt duidelijk dat een TOS niet stopt met leren praten. De gevolgen van TOS kunnen verstrekkend en levenslang zijn. Accreditatie is aangevraagd bij NVLF, NVO/NIP en SKJ. De inschrijving is geopend.

Wereld TOS dag
Ook internationaal wordt aandacht gevraagd voor TOS. Op vrijdag 15 oktober 2021 wordt iedereen met TOS in het zonnetje gezet. Deze dag is een initiatief van ouders van kinderen met TOS. Voor meer informatie: bekijk de website www.wereldtosdag.nl.

Back to top button