Storm en hoogwater: coupures sluiten vanavond weer; volledige dijkbewaking

Sint 2023Sint 2023

Delfzijl – Aankomende nacht, van vrijdag op zaterdag, wordt er opnieuw door storm hoogwater bij de zeedijk verwacht. Waterschap Hunze en Aa’s sluit daarom samen met Noorderzijlvest de dijkdoorgangen (coupures) in Delfzijl. Ook de zeesluizen bij Farmsum worden gesloten. Daarnaast is er verscherpt toezicht aanwezig bij de sluis. Vanaf 21.30 uur loopt het waterschap met zo’n 60 collega’s dijkwacht langs de hele Groningse kust.

Rond 0.45 uur bereikt het water bij de zeedijk van Delfzijl tot Nieuwe Statenzijl, een stand van 3.80 meter boven NAP (normaal is dat 1.67). Een dergelijke hoogte is vrij bijzonder en komt ongeveer eens in de vijf jaar voor. Rond 21.00 uur zijn de dijkdoorgangen gesloten.

Door de dijkdoorgangen te sluiten blijft het zeewater buiten de bewoonde wereld. Het is de vijfde keer binnen drie weken dat de dijkdoorgangen sluiten. Door onzekerheid in de koers van de storm en hoe snel het over ons gebied trekt, is het lastig te voorspellen hoe hoog het water echt komt.

Back to top button